• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

profilovanie

profilovanie

profilovanie 687 947 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

profilovanie

plastické formovanie obrysovej línie predmetov. V ľudovom výtvarnom prejave sa najvýraznejšie prejavilo v dreve. Rezbou a rezaním sa profilovali okrajové dosky predmetov (lyžičníky, soľničky), najmä však nábytok (operadlá stoličiek a lavíc, police, rímsy na skriniach, čelá a bočnice postelí a kolísok), tiež pracovné nástroje (praslice, motovidlá, hrable), náhrobníky (Detva), kde profilovanie úzko súviselo s technikou prerezávania (prelamovanie). Mechanické profilovanie vznikalo tiež pri tokárskom spracúvaní dreva. V ľudovom prostredí túto techniku uplatňovali najmä vyučení stolári (tokárenie nôh a priečok na nábytku), ale aj ľudoví výrobcovia pri tvarovaní praslíc, vretien, kolovratov, násad k bičom. Profilovanou rezbou boli zdobené tiež okraje štítov a pavlače (Čičmany, Rejdová). Profilovaním súvisiacim s vplyvom rustikálneho baroka do ľudového staviteľstva boli v 2. polovici 19. storočia murársky tvarované priečelia domov, výpustky (južné, juhozápadné Slovensko), prístenné stĺpy (Novohrad, Gemer), drevené a kamenné ostenia okien a brán (Hont, Tekov) a náhrobníky.

Operadlo drevenej stoličky upravené profilovaním a reliéfnou rezbou. Slovensko, 1804. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: H. Bakaljarová 1998
Operadlo drevenej stoličky upravené profilovaním a reliéfnou rezbou. Slovensko, 1804. SNM Etnografické múzeum v Martine. Foto: H. Bakaljarová 1998

AutorOľga Danglová

Literatúra

Šenfeldová, H.: Lidové techniky zdobení dřeva. Technologie lidové výroby. Praha 1984.