prístenné stĺpy

prístenné stĺpy

prístenné stĺpy 800 544 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

prístenné stĺpy

konštrukcia podpierajúca krov. Tvorilo ju niekoľko párov drevených stĺpov, ktoré boli postavené pozdĺž bočných stien súčasne s krovom. Krov s prístennými stĺpmi konštrukčne nesúvisel so stavbou domu. Dom bol akoby vložený pod strechu. Na Slovensku sa krov s prístennými stĺpmi vyskytoval na Záhorí, na východnej strane Malých Karpát a na Spiši. Na Záhorí a na východnej strane Malých Karpát sa prístenné stĺpy budovali aj dodatočne, keď prišlo k sadaniu a deformovaniu hlinených stien alebo preventívne, keď sa slamená krytina vymieňala za krytinu z pálenej škridlice. Zmierňovali tlak hmotnosti strechy na steny domu. Pôvod konštrukcie krovu s prístennými stĺpmi na Slovensku nie je doteraz jednoznačne vyriešený. Predpokladá sa, že na Spiši konštrukcia súvisí s nemeckou kolonizáciou.

Prístenné stĺpy, Dobšiná, okr. Rožňava, 1962. Foto: Anna Kostková. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Prístenné stĺpy, Dobšiná, okr. Rožňava, 1962. Foto: Anna Kostková. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorMojmír Benža

Literatúra

Švecová, S.: Stavby s prístennými stĺpmi na západnom Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 8, 1960, č. 3, 468-493

Preskočiť na obsah