predkreslená výšivka

predkreslená výšivka

predkreslená výšivka 737 553 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

predkreslená výšivka

(výšivka na pomaľovanie)
výšivka zhotovená voľnými líniami od oka alebo podľa kresby vyznačenej na podkladovom materiáli. V slovenskej ľudovej výšivke predstavuje novšiu vývinovú vrstvu, ktorá sa začala presadzovať v priebehu 19. storočia spolu s prijatím jemnejších, továrenských materiálov. Charakterizuje ju rastlinný ornament vyšitý plochým stehom, prípadne v kombináciách s ďalšími druhmi stehov. Výraznú skupinu tvorí dierková výšivka, s ktorou technicky úzko súvisia gatry (výplň vystrihnutých častí výšivkou blízkou šitej čipke). Osobitnú skupinu tvoria výšivky na tyle, výšivka kovovou niťou a v okolí Vajnor a Detvy výšivka krivou ihlou. Predkreslená výšivka sa v rozličných lokálnych variantoch uplatňovala na celom Slovensku.

Predkreslená  výšivka zo ženskej pôlky. Okolie Prievidze, polovica 19. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová
Predkreslená výšivka zo ženskej pôlky. Okolie Prievidze, polovica 19. storočia. Depozitár ÚĽUV. Foto: O. Danglová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Danglová, O.: Výšivka na Slovensku. ÚĽUV, Bratislava 2009.
Chlupová, A. a kolektív: Slovenská ľudová výšivka. Techniky a ornamentika. Alfa. Bratislava 1985.