• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pokonný tanec

pokonný tanec

pokonný tanec 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pokonný tanec

rozlúčkový tanec mládencov so ženíchom. Tancoval sa v rodičovskom dome ženícha v predvečer sobáša. Zaznamenaný bol v 2. polovici 19. storočia pravdepodobne v bývalej Gemersko-malohontskej župe:
„V dome u ženícha družba a mládenci, v kole svojom majúc mladého, pokreskávaju si podkovkami, točia sa kolom, tľapkajú rukami: to ihrajú pokoný mládenecký tanec. Ženáč nesmie zamiešať sa jim do neho, ani tanečnice neberú k sebe. Hneď zatým tancujú všetci pospolu i s tanečniciami, komu jako ľúbo. Starší poza stoly častujú sa nápojom a koláčmi, čudujú sa jim, spomínajú svoje mladé časy a všeličo“ (Dobšinský 1880).

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dobšinský, P.: Prostonárodnie obyčaje, povery a hry slovenské. Turčiansky Svätý Martin 1880.
Dúžek, S.: Tance a tanečné príležitosti v tradičnej slovenskej svadbe. In: Slovenský národopis, roč. 45, č. 4, 1997, 392-402.