• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pekárstvo

pekárstvo

pekárstvo 800 511 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pekárstvo

remeselná a priemyselná výroba chleba a jemných chlebových výrobkov. Ako remeslo sa pekárstvo rozšírilo s rozvojom miest, na území Slovenska v 13. – 14. storočí. Najstaršie známe cechové pekárske štatúty sú z Kremnice (1554). Existovalo 11 pekárskych cechov v 10 mestách (Bratislava, Kežmarok, Komárno, Košice, Kremnica, Levoča, Modra, Pezinok, Prešov a Trnava). V Bratislave boli 2 cechy: pre bielych pekárov (piekli najmä pečivo) a čiernych pekárov (piekli predovšetkým chlieb). Na prelome 19. a 20. storočia sa pekárske dielne na celkovom počte remeselných dielní podieľali 1,5 %. V 18 župách na Slovensku v roku 1910 bolo 1 106 pekárskych dielní. Roku 1930 bolo 175 dielní majiteľských, 949 malých (do 5 zamestnaných osôb), 103 stredných, 11 veľkých a 6 pekární zamestnávalo nad 20 osôb. Najväčší rozvoj dosiahlo pekárstvo na západnom Slovensku, kde sa od 2. polovice 19. storočia masovo opúšťalo domáce pečenie chleba a prechádzalo sa na jeho remeselnú výrobu. Pekárstvo sa najrýchlejšie rozvíjalo v 20. storočí medzi dvoma svetovými vojnami. A to aj napriek tomu, že ešte asi 1,5-krát prevažovalo domáce nad remeselným a továrenským pečením chleba. Po roku 1948 sa pekárstvo postupne začleňovalo do mlynského a pekárenského priemyslu. Pekárske výrobky boli známe svojimi regionálnymi či miestnymi špecifikami (napríklad bratislavské rožky, skalický trdelník). Všeobecne rozšírené bolo domáce pečenie obradového pečiva (chlieb, koláče a rôzne druhy pečiva) pri významných rodinných a výročných sviatkoch a slávnostiach (svadba, krstiny, kar, Veľká noc). Patrónkou pekárov bola sv. Anna, ktorá rozdávala chlieb chudobným. Zobrazovaná býva s košíkom chleba v jednej a s džbánom vína v druhej ruke.

Pekárka pri práci, 50. roky 20. storočia. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.
Pekárka pri práci, 50. roky 20. storočia. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Čaplovič, J.: Etnografia Slovákov v Uhorsku. Bratislava 1997.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.