• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pastier hovädzieho dobytka

pastier hovädzieho dobytka

pastier hovädzieho dobytka 578 560 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pastier hovädzieho dobytka

(pasák)
osoba dohliadajúca na dobytok pri pasení. Prípadne sa staral aj o obecného býka. Jednotliví majitelia zvierat najímali za pastierov zväčša deti z chudobných rodín za stravu, odev, finančnú odmenu. Obec, spolok bývalých urbarialistov, spolok chovateľov najímal ako pastiera muža. Ak nepochádzal z obce, poskytli mu na bývanie pastiereň. Pastier mal okrem pasenia na starosti aj pripúšťanie obecného býka ku kravám. Pastier mal pomenovanie buď podľa kategórie dobytka (kraviar, jaloviar, býčiar, voliar), v časti Spiša a Gemera podľa názvu stáda (guľáš od guľa – stádo). Súčasťou výstroja pastiera bola tanistra, bič alebo dlhá palica. Kraviari mali aj trúba, ktorou ráno oznamovali odchod na pastvu. Pastieri nedojeného dobytka odchádzali so stádom mimo obce aj na dlhší čas. Na vzdialenejších pasienkoch im slúžili za úkryt koliby (jaloviareň, voliareň). Toto zamestnanie ako súčasť tradičného chovu hovädzieho dobytka zaniklo po 2. svetovej vojne.

Pastieri hovädzieho dobytka. Rykynčice (okr. Krupina), 1980. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto J. Botík.
Pastieri hovädzieho dobytka. Rykynčice (okr. Krupina), 1980. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto J. Botík.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77.
Podolák, J.: Poľnohospodárstvo a pastierstvo. In: Horehronie I. Kultúra a spôsob života ľudu. Bratislava 1969, 15-164.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.