• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

oselník

oselník

oselník 800 935 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

oselník

(kotrbaj, krbec, kržlík, osleník)
nádobka na odkladanie brúsneho kameňa – osly. Pri kosení sena a obilia bolo potrebné, aby bola osla na brúsenie kosy stále vlhká. Preto ju kosec nosil v oselníku, zavesenom vzadu za pásom, s trochou vody. Oselníky – najčastejšie z bukového dreva – zhotovovali buď sami roľníci alebo od kosiarov (predavači kôs) na jarmokoch kupovali oselníky z hovädzích rohov, nazývané rožky. Z dreva zhotovené oselníky bývali zdobené vruborezom, prípadne na nich boli vyrezané aj iniciály vlastníka. V 20. storočí sa používali aj továrensky vyrábané plechové oselníky, ktoré sa stali najrozšírenejšími.

Oselníky z dreva (hore) z Bošáce (okr. Nové Mesto nad Váhom), Račice (miestna časť obce Nitrica, okr. Prievidza) a z volského rohu z Myslavy (miestna časť Košíc. okr. Košice 1
Oselníky z dreva (hore) z Bošáce (okr. Nové Mesto nad Váhom), Račice (miestna časť obce Nitrica, okr. Prievidza) a z volského rohu z Myslavy (miestna časť Košíc. okr. Košice 1

AutorJuraj Zajonc

Pozri aj
Literatúra

Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Podolák, J.: Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.