• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

oselník

oselník

oselník 800 935 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

oselník

(kotrbaj, krbec, kržlík, osleník)
nádobka na odkladanie brúsneho kameňa – osly. Pri kosení sena a obilia bolo potrebné, aby bola osla na brúsenie kosy stále vlhká. Preto ju kosec nosil v oselníku, zavesenom vzadu za pásom, s trochou vody. Oselníky – najčastejšie z bukového dreva – zhotovovali buď sami roľníci alebo od kosiarov (predavači kôs) na jarmokoch kupovali oselníky z hovädzích rohov, nazývané rožky. Z dreva zhotovené oselníky bývali zdobené vruborezom, prípadne na nich boli vyrezané aj iniciály vlastníka. V 20. storočí sa používali aj továrensky vyrábané plechové oselníky, ktoré sa stali najrozšírenejšími.

Oselníky z dreva (hore) z Bošáce (okr. Nové Mesto nad Váhom), Račice (miestna časť obce Nitrica, okr. Prievidza) a z volského rohu z Myslavy (miestna časť Košíc. okr. Košice 1
Oselníky z dreva (hore) z Bošáce (okr. Nové Mesto nad Váhom), Račice (miestna časť obce Nitrica, okr. Prievidza) a z volského rohu z Myslavy (miestna časť Košíc. okr. Košice 1

AutorJuraj Zajonc

Pozri aj
Literatúra

Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Podolák, J.: Podolák, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.