• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obuvníctvo

obuvníctvo

obuvníctvo 800 582 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obuvníctvo

remeselná a domácka výroba i oprava obuvi. Ako remeslo sa vyvinulo v 19. storočí zo ševcovstva. Po zrušení cechov vznikli v roku 1873 obuvnícke priemyselné spolky v Bratislave, Slovenskej Ľupči, Banskej Bystrici, Revúcej, v roku 1874 v Ratkovej, 1875 v Nitre, 1876 v Kežmarku a Nových Zámkoch, v 1878 v Banskej Štiavnici, Zvolene a Gelnici a 1880 v Košiciach. Obuvníci boli najpočetnejší remeselníci vo všetkých župách okrem Oravy. R. 1890 bolo v slovenských župách 14 167 obuvníckych a čižmárskych dielní. Po roku 1918 nastala pre obuvníkov doba existenčného zápasu s nastupujúcim obuvníckym priemyslom (napríklad firma Baťa). Roku 1930 bolo na Slovensku 7 988 obuvníckych dielní. Pracovalo v nich 12 047 ľudí. Reakciou na krízu bolo zakladanie obuvníckych družstiev. V medzivojnovom období sa v obuvníckych dielňach masovo začali používať obuvnícke šijacie stroje, ktoré postupne vytlačili ručne šitú či kolkami podbíjanú obuv. Organizačnou formou obuvníctva sa od roku 1950 stali výrobné družstvá a komunálne podniky.

Cechová truhlica obuvníkov v Pezinku, 1793. Foto K. Šilinger.
Cechová truhlica obuvníkov v Pezinku, 1793. Foto K. Šilinger.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Brodniansky, J.: Remeselnícka výroba obuvi v Pukanci. In: Slovenský národopis, roč. 5, 1957, 622 - 627.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.