• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obuvníctvo

obuvníctvo

obuvníctvo 800 582 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obuvníctvo

remeselná a domácka výroba i oprava obuvi. Ako remeslo sa vyvinulo v 19. storočí zo ševcovstva. Po zrušení cechov vznikli v roku 1873 obuvnícke priemyselné spolky v Bratislave, Slovenskej Ľupči, Banskej Bystrici, Revúcej, v roku 1874 v Ratkovej, 1875 v Nitre, 1876 v Kežmarku a Nových Zámkoch, v 1878 v Banskej Štiavnici, Zvolene a Gelnici a 1880 v Košiciach. Obuvníci boli najpočetnejší remeselníci vo všetkých župách okrem Oravy. R. 1890 bolo v slovenských župách 14 167 obuvníckych a čižmárskych dielní. Po roku 1918 nastala pre obuvníkov doba existenčného zápasu s nastupujúcim obuvníckym priemyslom (napríklad firma Baťa). Roku 1930 bolo na Slovensku 7 988 obuvníckych dielní. Pracovalo v nich 12 047 ľudí. Reakciou na krízu bolo zakladanie obuvníckych družstiev. V medzivojnovom období sa v obuvníckych dielňach masovo začali používať obuvnícke šijacie stroje, ktoré postupne vytlačili ručne šitú či kolkami podbíjanú obuv. Organizačnou formou obuvníctva sa od roku 1950 stali výrobné družstvá a komunálne podniky.

Cechová truhlica obuvníkov v Pezinku, 1793. Foto K. Šilinger.
Cechová truhlica obuvníkov v Pezinku, 1793. Foto K. Šilinger.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Brodniansky, J.: Remeselnícka výroba obuvi v Pukanci. In: Slovenský národopis, roč. 5, 1957, 622 - 627.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.