• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Mláďatká

Mláďatká

Mláďatká 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Mláďatká

(28. december)
podľa kresťanskej tradície spomienkový deň na betlehemské deti, ktoré dal Herodes usmrtiť, dúfajúc, že je medzi nimi aj novorodený Ježiš. Biblický príbeh v ľudovom prostredí pripomínalo šibanie malých chlapcov. Podľa ľudových vysvetlení malo vyjadrovať utrpenie betlehemských detí. V okolí Trenčína s tým súvisel aj zákaz prác, pri porušení ktorého mali umierať deti. Z cirkevných prameňov zo 16. storočia vyplýva, že šibanie cirkev nielen prijala, ale prúty aj posväcovala. Vianočná šibačka dievčat (mládenkovanie) bola rozšírená do polovice 20. storočia na Spiši, Horehroní, v Novohrade a v niektorých oblastiach západného Slovenska. V Honte bolo rozšírené chodenie s chrienom, brezovým prútom s chrenom pripevneným na konci. Pri príchode do domu dievčat hovorili: Doniesli sme vám chrien, aby ste boli celý rok zdraví. Za odmenu dostávali naturálie, neskôr peniaze. Kultové predstavy dokladá údaj z konca 19. storočia z Gemera, kde platil zákaz vymetania kútov izby, aby nevymietli bôžikov – rodových predkov, ktorí sa mali zdržiavať počas vianočných sviatkov v obydliach svojho rodu. Ku dňu Mláďatiek sa viažu pranostiky o prosperite: Ak je na nebi veľa hviezd, bude veľa sliepok; o počasí: Ak prší celý deň, bude suchý rok, ako aj veštby: Ak prší dopoludnia, budú zomierať deti, ak popoludní, dospelí.

AutorViera Feglová

Literatúra

Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 105.
Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 101-103.
Horváthová, E.: Zvyky a obrady. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zost. J. Botík. Banská Bystrica 1988, 519.