• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

lopata

lopata

lopata 800 1200 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

lopata

nástroj používaný v roľníckej usadlosti, pri poľnohospodárskych prácach, ale i uhliarstve. Skladala sa z dvoch častí – plechového alebo dreveného listu a drevenej rúčky. Lopaty sa využívali pri premiestňovaní, sypaní, odhŕňaní a nakladaní zväčša sypkých materiálov. Tie modifikovali ich veľkosť a tvar. Rozšírené bolo aj používanie menších lopatiek (vyhňová na prehrabávanie pahreby, na naberanie múky, obilia, na smeti atď.). Chlebová lopata mala okrem svojej primárnej funkcie pri pečení chleba aj miesto pri niektorých zvykoch (vykladanie lopaty na dvor na ochranu domu pred úderom blesku, triesky z lopaty sa používali ako magicko-ochranný prostriedok alebo pri liečení urieknutia a pod.). Drevené lopaty boli obyčajne domáckej výroby, kovové časti lopát kováčskymi, neskôr továrenskými výrobkami. V prvej polovici 20. storočia začali tradičné lopaty, spolu s príležitosťami ich používania v každodennom spôsobe života roľníckej rodiny, postupne ustupovať a boli nahrádzané továrensky vyrobenými lopatami s plechovým listom rôzneho tvaru a použitia.

Typy tradičných lopát. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 1. Bratislava 1995, 311.
Typy tradičných lopát. Prevzaté z Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska, 1. Bratislava 1995, 311.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986.
Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.