letnina

letnina

letnina 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

letnina

suché vetvy z listnatých stromov, ktoré sa ako zimné núdzové krmivo používali v chove oviec a kôz. Najčastejšie sa pripravovala z vetiev dubových, lipových, vŕbových stromov a lieskových kríkov, ktoré sa odvetvovali približne každé tri roky. Takto získané vetvy sa viazali do otiepok a sušili na lúkach a v lesoch. Suché sa uskladňovali v podstrešných priestoroch hospodárskych objektov. V niektorých oblastiach Slovenska sa letnina pomenúvala podľa drevín, z ktorých sa získavala (brezina, jelšina ap.). Brezovou letninou liečili ovce proti motolici.

AutorJán Podolák

Pozri aj
Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.

Preskočiť na obsah