• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

kosenie

kosenie

kosenie 800 562 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

kosenie

(kosba)
zber obilia, krmovín a trávy pomocou kosy. Starším spôsobom bolo kosenie na riadky. Používalo sa pri kosení trávy, krmovín, jarných druhov obilia, ktoré majú nižšie steblo, príp. poľahnutého obilia. Pri tomto spôsobe kosenia obilia pracoval kosec bez žnice. Podstatne mladšou bola technika kosenia na stenu, ktorá sa v agrárnej kultúre Slovenska objavila až po zavedení kosy do procesu žatevných prác. Zaužívala sa pri kosení ozimných druhov obilia s dlhším steblom. Podstata spočívala v tom, že odkosené obilie sa opieralo o neodkosené, odkiaľ ho odoberala žnica. Táto technika znamenala uľahčenie a zrýchlenie práce žnice, a zároveň aj zníženie strát na vytrúsenom zrne.

Kosec a žnica. Lozorno, okr. Malacky. Foto P. Slavkovský, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.
Kosec a žnica. Lozorno, okr. Malacky. Foto P. Slavkovský, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV.

AutorPeter Slavkovský

Pozri aj
Literatúra

Hyčko, J.: Žatevné a mlatobné náradie. Martin 1973.
Slavkovský, P.: Roľník a jeho práca. Bratislava 1988.