jarmo

jarmo

jarmo 800 803 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

jarmo

(jermo, jařmo, járom )
drevený postroj na spriahanie páru hovädzieho dobytka. V hospodárstve patrilo k základnému vybaveniu hospodárskeho inventára. Používalo sa na spriahanie kravského a volského záprahu pri prácach súvisiacich s obrábaním poľnohospodárskej pôdy (orba, bránenie, vyvážanie hnoja) a pri povozníckych prácach. Výroba jarma patrila k zručnostiam každého roľníka, na predaj zhotovovali jarmá náturisti a stolári v lesnatých oblastiach Slovenska, kde bol dostatok vhodného dreva (javor, breza, dub). Určité rozdiely sa pri jarme prejavovali vo veľkosti, ktorá závisela od druhu zapriahaných zvierat (kravy, voly), od vykonávanej práce (na ťahanie pluhu dlhšie, do voza kratšie), ale aj od miestnej tradície. Používanie jarma bolo rozšírené na celom Slovensku, k postupnému zániku dochádzalo najmä v súvislosti s postupnou kolektivizácie poľnohospodárstva.

Jarmo. Závadka nad Hronom (okr. Brezno), Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Kresba K. Švorc
Jarmo. Závadka nad Hronom (okr. Brezno), Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Kresba K. Švorc

AutorMagdaléna Paríková

Literatúra

Podolák, J.: Beiträge zur Rinderanspanung in der Slowakei. In: Národopisní Věstník československý, 3-4, 1969,213-243.
Podolák, J.: Tadičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava 2008.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Bratislava 2009.

Preskočiť na obsah