• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

gubárstvo

gubárstvo

gubárstvo 800 1164 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

gubárstvo

domácka i remeselné tkanie, prípadne i šitie gúb. Domácke tkanie takzvaných valalských gúb (valal = dedina) bolo rozšírené v okolí Humenného a Sobraniec. Gubárstvo tu bolo aj podomovým remeslom: gubár so ženou chodili po dedinách a u záujemcov tkali guby. Údaje o remeselnej výrobe gúb, ktorá súvisela s výrobou súkna a vlnených pokrovcov, sú do začiatku 19. storočia z Rožňavy (okolo roku 1800 tu bolo 200 gubárov), Rimavskej Soboty (1830 – 1840 tu bolo 160 gubárov), Tisovca, Michaloviec, Stropkova, Humenného, Prešova, Bardejova, Kamienky, Kamenice, Veľkého Šariša, Jasova. V 70. rokoch 18. storočia sa gubárstvo rozvinulo aj v Jelšave. Vlastný cech tu gubári, ktorí sa oddelili od súkenníkov, vytvorili v roku 1830. Od polovice 19. storočia ich remeslo začalo upadať. Hoci sa uhorská vláda a obchodná komora usilovali zabezpečiť vývoz gubárskych výrobkov na Balkán a do Chorvátska (biele vlnené pokrovce z Jelšavy tam vyvážali vo veľkom až do roku 1926), nové živnostenské listy pre gubárov vydávali obchodné komory na konci 19. storočia iba ojedinele. V Michalovciach, Malej Domaši, Humennom, Stropkove vyrábali remeselne guby asi do roku 1925. V Jelšave vyrábal guby od 30. rokov 20. storočia iba jeden remeselník.

Česanie guby po váľaní vo validle. Jelšava (okr. Jelšava), 50. roky 20. storočia. Archív textov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto E. Marková.
Česanie guby po váľaní vo validle. Jelšava (okr. Jelšava), 50. roky 20. storočia. Archív textov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto E. Marková.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Marková, E.: Výroba gúb na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 12, 1964, 68-137.
Staňková, J.: Zvláštnost slovenského soukenictví – výroba gub. In: Národopisný věstník českoslovanský, roč. 32, 1951, č. 1-2, 370-380.