• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

gombikárstvo

gombikárstvo

gombikárstvo 762 771 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

gombikárstvo

remeselná výroba gombíkov. Gombikári sa zaoberali výrobou pletených gombíkov a šnúr na odevy šľachty a mešťanov. Gombíky vyrábali aj krajčíri, kožušníci, z kovu mosadzníci a zlatníci. Z vlnenej, hodvábnej, kovovej priadze i z ťavej srsti a konského vlásia ich vyrábali aj pozamentári. Okrem týchto gombíkov na uhorský spôsob sa na území Slovenska vyrábali aj gombíky na nemecký spôsob, najmä z rohoviny. Najstarší gombikársky cech bol založený roku 1599 v Trnave, kde ešte aj v 19. storočí pracovalo 10 gombikárskych majstrov. Gombikárstvo sa na Slovensku najviac rozvinulo v 17. storočí, keď vzniklo 44 cechov. V 18. storočí boli jeho najväčšímí strediskami Trenčín, Banská Bystrica a Prievidza, kde pracovalo po 20 až 30 gombikárov. Gombikárstvo začalo zanikať v 19. storočí s rozvojom továrenskej výroby gombíkov.

Pečať košických gombikárov z roku 1604. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy, manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, 85.
Pečať košických gombikárov z roku 1604. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy, manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, 85.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.