Florián

Florián

Florián 702 1054 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Florián

(4. máj)
svätec, podľa legendy rímsky legionár, ktorý bol kvôli pomoci kresťanom zajatý a v roku 304 zhodený s mlynským kameňom uviazaným na krku do rieky Enns v dolnom Rakúsku. V Podunajsku bol jeho kult doložený v 8. storočí. V súvislosti s rekatolizáciou sa na území Slovenska rozšíril v 18. storočí. Býva zobrazený ako rímsky vojak v brnení a prilbe, s kopijou a zvinutou zástavou, s vedrom, z ktorého leje vodu na horiaci dom alebo kostol. V ľudovom prostredí bol patrónom požiarnikov, kominárov, murárov, hrnčiarov a džbankárov. Ochraňoval pred ohňom, záplavami a neúrodou. Preto sa jeho sošky kládli do výklenkov štítov domov, umiestňovali sa v centre obcí, stavali pri hasičských zbrojniciach, vešali ako obrazy na steny domov. Na východnom Slovensku bol známy zvyk proti šíreniu požiaru, pri ktorom musela nahá žena s obrazom Floriána trikrát obehnúť horiaci dom. Západoslovenskí džbankári si obraz svätého Floriána vešali nad keramickú pec. Na deň svätého Floriána sa konali procesie, hasiči a kominári organizovali slávnostné prehliadky a oslavy.


Socha svätého Floriána. Práca vidieckeho kamenára z 19.storočia. Lozorno, okr. Malacky. Foto O. Danglová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991.
Remešová, V.: Ikonografie a atributy svatých. Praha 1991.

Preskočiť na obsah