• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Florián

Florián

Florián 702 1054 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Florián

(4. máj)
svätec, podľa legendy rímsky legionár, ktorý bol kvôli pomoci kresťanom zajatý a v roku 304 zhodený s mlynským kameňom uviazaným na krku do rieky Enns v dolnom Rakúsku. V Podunajsku bol jeho kult doložený v 8. storočí. V súvislosti s rekatolizáciou sa na území Slovenska rozšíril v 18. storočí. Býva zobrazený ako rímsky vojak v brnení a prilbe, s kopijou a zvinutou zástavou, s vedrom, z ktorého leje vodu na horiaci dom alebo kostol. V ľudovom prostredí bol patrónom požiarnikov, kominárov, murárov, hrnčiarov a džbankárov. Ochraňoval pred ohňom, záplavami a neúrodou. Preto sa jeho sošky kládli do výklenkov štítov domov, umiestňovali sa v centre obcí, stavali pri hasičských zbrojniciach, vešali ako obrazy na steny domov. Na východnom Slovensku bol známy zvyk proti šíreniu požiaru, pri ktorom musela nahá žena s obrazom Floriána trikrát obehnúť horiaci dom. Západoslovenskí džbankári si obraz svätého Floriána vešali nad keramickú pec. Na deň svätého Floriána sa konali procesie, hasiči a kominári organizovali slávnostné prehliadky a oslavy.


Socha svätého Floriána. Práca vidieckeho kamenára z 19.storočia. Lozorno, okr. Malacky. Foto O. Danglová

AutorOľga Danglová

Literatúra

Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991.
Remešová, V.: Ikonografie a atributy svatých. Praha 1991.