• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

felčiar

felčiar

felčiar 770 838 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

felčiar

osoba vykonávajúca pri vojsku chirurgické zákroky (z nemeckého Feldscherer –poľný holič). Lekári do 17. storočia považovali výkon chirurgických zákrokov – naprávanie zlomenín, amputácie končatín, trhanie zubov, púšťanie krvi, prikladanie baniek – za nedôstojné ich stavu. Preto tieto zákroky robili kati, barbieri (holiči), kúpeľníci, chirurgovia. Prvými profesionálnymi chirurgmi na Slovensku boli už v 15. storočí Nemci. Od 16. storočia pôsobili niektorí barbieri a kúpeľníci len ako ránhojiči. Alebo boli pri vojsku ako felčiari a po piatich rokoch si mohli založiť samostatnú živnosť. Ránhojičské cechy vznikali od 16. storočia. Ránhojičské cechy i školy boli napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici, Komárne, Prešove, v banských mestách. Podľa nariadenia z 2. polovice 18. storočia mohli byť chirurgovia pri vojsku a v mestách len pod dohľadom lekárov. Funkcia felčiara zanikla koncom 19. storočia.

Barbier (holič) alebo kúpeľník, ktorý poskytoval liečebné služby vo vlastnej ordinácii alebo pri vojsku ako felčiar, si mohol po piatich rokoch založiť samostatnú živnosť. Ránhojič. Nemecko, 17. storočie. Prevzaté z Weigel, Ch.: Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände Von denen Regenten [...]. Regensburg 1698, 132a.
Barbier (holič) alebo kúpeľník, ktorý poskytoval liečebné služby vo vlastnej ordinácii alebo pri vojsku ako felčiar, si mohol po piatich rokoch založiť samostatnú živnosť. Ránhojič. Nemecko, 17. storočie. Prevzaté z Weigel, Ch.: Abbildung Der Gemein-Nützlichen Haupt-Stände Von denen Regenten [...]. Regensburg 1698, 132a.

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Bokesová-Uherová, M. – Junas, J.: Dejiny medicíny a zdravotníctva na Slovensku. Martin 1985.
Vojtová, M.: Dějiny československého lékařství 1. Praha 1970.
Zólyomi, N. D.: Cechy ránhojičov, kúpeľníkov a holičov na Slovensku. In: Vlastivedný časopis, roč. 25, 1976, č. 3, 128-132.