• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

felčiar

felčiar

felčiar 770 838 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

felčiar

osoba vykonávajúca pri vojsku chirurgické zákroky (z nemeckého Feldscherer –poľný holič). Lekári do 17. storočia považovali výkon chirurgických zákrokov – naprávanie zlomenín, amputácie končatín, trhanie zubov, púšťanie krvi, prikladanie baniek – za nedôstojné ich stavu. Preto tieto zákroky robili kati, barbieri (holiči), kúpeľníci, chirurgovia. Prvými profesionálnymi chirurgmi na Slovensku boli už v 15. storočí Nemci. Od 16. storočia pôsobili niektorí barbieri a kúpeľníci len ako ránhojiči. Alebo boli pri vojsku ako felčiari a po piatich rokoch si mohli založiť samostatnú živnosť. Ránhojičské cechy vznikali od 16. storočia. Ránhojičské cechy i školy boli napríklad v Bratislave, Banskej Bystrici, Komárne, Prešove, v banských mestách. Podľa nariadenia z 2. polovice 18. storočia mohli byť chirurgovia pri vojsku a v mestách len pod dohľadom lekárov. Funkcia felčiara zanikla koncom 19. storočia.

Barbier (holič) alebo kúpeľník, ktorý poskytoval liečebné služby vo vlastnej ordinácii alebo pri vojsku ako felčiar, si mohol po piatich rokoch založiť samostatnú živnosť. Ránhojič. Nemecko, 17. storočie. Prevzaté z Weigel, Ch.: Abbildung Der Gemein
Barbier (holič) alebo kúpeľník, ktorý poskytoval liečebné služby vo vlastnej ordinácii alebo pri vojsku ako felčiar, si mohol po piatich rokoch založiť samostatnú živnosť. Ránhojič. Nemecko, 17. storočie. Prevzaté z Weigel, Ch.: Abbildung Der Gemein

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Bokesová-Uherová, M. – Junas, J.: Dejiny medicíny a zdravotníctva na Slovensku. Martin 1985.
Vojtová, M.: Dějiny československého lékařství 1. Praha 1970.
Zólyomi, N. D.: Cechy ránhojičov, kúpeľníkov a holičov na Slovensku. In: Vlastivedný časopis, roč. 25, 1976, č. 3, 128-132.