• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

fajkárstvo

fajkárstvo

fajkárstvo 800 1007 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

fajkárstvo

remeselná výroba hlinených fajok. Roku 1818 pracovalo na území Slovenska 14 malých fajkárskych manufaktúr v mestách s vhodnou surovinou; svetovú úroveň dosiahli fajky z Banskej Štiavnice (štiavničky). Do 20. rokov 20. storočia hlinené fajky úspešne konkurovali lacnejším dreveným, vyrábaným továrensky. Výroba hlinených fajok sa skladala z niekoľkých etáp. Prvou bola príprava a spracovanie hliny, nasledovalo modelovanie fajky zo surovej hliny pomocou foriem (furma, kadlub) z dreva, sádry či kovu vymastených olejom, do ktorých sa natlačila hlina a oceľovými kolíkmi sa tvaroval krček s hlavičkou. Potom sa fajka upravovala, zdobila a firemne značkovala. Po sušení sa natrela olejom. Vypaľovanie sa robilo v pekárenských, neskôr v špeciálnych fajkárskych peciach. Osvedčený postup vypaľovania si výrobcovia chránili. Ďalšiu etapu tvorilo leštenie a zdobenie. Podľa druhu hliny a prísad použitých pri vypaľovaní získavali výrobky farbu červenú, čiernu, hnedočiernu (mramorky). Po dokončení sa fajka vybavila dreveným pipasárom. Ľudová výroba hlinených fajok sa rozvinula v niektorých oblastiach Slovenska popri hrnčiarstve, nedosiahla však úroveň špecializovaného mestského remesla.

Hlavica dvojdielnej hlinenej štiavničky z prelomu 19. a 20. storočia. Prevzaté z Holčík, Š.: Fajky. Bratislava 1984, obr. 59.
Hlavica dvojdielnej hlinenej štiavničky z prelomu 19. a 20. storočia. Prevzaté z Holčík, Š.: Fajky. Bratislava 1984, obr. 59.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Holčík, Š.: Fajky. Bratislava 1984.
Kaľavský, M.: Hlinené fajky z Banskej Štiavnice. In: Umění a řemesla, 1982, č. 3, 61-64.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.