• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

dvojčatá

dvojčatá

dvojčatá 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dvojčatá

(blížence, dvojňata, bližňata)
dve deti jednej matky narodené spolu, rovnakého alebo opačného pohlavia. V tradičnej kultúre Slovenska boli kvôli zriedkavosti vnímané ako neprirodzený jav, vzťah k nim bol skôr odmietavý a rodičia sa za ne hanbili. Mali sa narodiť v domácnosti, kde sa dva chleby spiekli v peci dovedna, žene, ktorá zjedla zrastené ovocie, niesla pod pazuchou dva rovnaké nástroje (napríklad piesty) alebo vyhnala žobráka zo svojho domu. Narodenie dvojčiat sa predpokladalo u tehotnej, ktorá mala brucho viditeľne rozdelené jarkom. Aby mladucha nemala dvojčatá, na okolí Nitry jej dávali na sobáš strúčik cesnaku. V predstavách o ohni sa zachovala viera v magicko-ochrannú schopnosť dvojčiat: priestor, ktorý oborajú muži-dvojčatá s párom volov-dvojčiat, bude chránený pred požiarom. Rozdelené a napriek rozličným protivenstvám opäť nájdené dvojčatá sú častým motívom čarovných rozprávok.

AutorKatarína Popelková

Literatúra

Mjartan, J.: Hornonitrianske zvyky pri narodení. In: Horná Nitra 6. 1974, 53-88.
Jakubíková, K.: Duchovná kultúra ľudu. In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zost. J. Podolák. Košice 1972, 204.
Párička, J.: Povery a čary z Koštian. In: Sborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, roč. 8, 1903, 170.