dievocký odev

dievocký odev

dievocký odev 800 857 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dievocký odev

odevné súčasti, pokrytie hlavy, obuv a odevné doplnky, ktoré tvorili súbor odevu slobodných žien od pohlavnej dospelosti (asi od veku 12 rokov) do vydaja. Medzi odevom dievok a vydatých žien nebolo podstatných rozdielov, nosili rovnaké odevné súčiastky. Rozdiel sa prejavoval len vo sviatočnom odeve dievok, v ktorom dominovala bohatá a farebná výzdoba. Jediným výrazným znakom dievockého odevu bol účes a úprava hlavy. Súčasťou slávnostného dievockého odevu bola parta. Koncom 19. storočia sa pod vplyvom mestského prostredia rozšíril v niektorých oblastiach nový typ účesu – kont, vrkoče obtočené okolo hlavy alebo na temene stočené do oválu. Účes bol často spoločný pre dievky i vydaté ženy. Ostatné súčasti odevu, obuv a doplnky odevu dievok sa prispôsobovali zmenám, ktoré všeobecne prebiehali vo vývine ženského odevu. Dievky však často ako prvé začali nosiť nové, netradičné súčasti odevu.

Dievocký odev, Šumiac, okr. Brezno, 1956. Foto: Soňa Kovačevičová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
Dievocký odev, Šumiac, okr. Brezno, 1956. Foto: Soňa Kovačevičová, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

AutorMojmír Benža

Literatúra

---

Preskočiť na obsah