• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

demonologické povesti

demonologické povesti

demonologické povesti 800 480 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

demonologické povesti

(démonologické rozprávky, poverové poviedky, poverové rozprávania)
epický žáner ľudovej prózy. Rozpráva sa v nich o nadprirodzených bytostiach alebo o úkazoch na rozvinutejšom rozprávkovom alebo užšom povesťovom princípe. Dotýkajú sa základných hodnôt človeka: osudu, života, zdravia, sily, smrti, výsledkov práce, majetku, bezpečia, z čoho vyplýva ich životnosť a rozšírenosť až do súčasnosti. Nositeľmi deja sú rôzne démonické bytosti (víla, zmok, vodník, čert, striga, mora, revenant, poludnica a iné) alebo človek, ktorému sa s nimi niečo prihodilo, a to väčšinou v noci alebo na pravé poludnie. Príbeh sa rozpráva ako skutočná udalosť, ktorú majú dokumentovať dôkazy (roztrhaný kabát, jazvy na tele, stopy na mieste príhody). Popri nadprirodzených bytostiach v nich vystupujú aj ľudia s nadprirodzenými schopnosťami, čím sú démonologické povesti blízke čarovným rozprávkam. Rozprávania sa často viažu na situačný kontext – vtedy sú krátke a stručné, niekedy sú však podané v rozvinutej forme folklórnej poetiky. Démonologické povesti patria pravdepodobne k najstarším prejavom ľudovej prózy a zachovali sa v nich doklady názorov a predstáv o príčinách prírodných javov a o súžití človeka s prírodou. Postoj rozprávačov k obsahu tradičných démonologických povestí sa približne od druhej polovice 20. storočia nezriedka mení a rozprávajú sa pre zábavu.

Rozprávanie zo Závodu (okres Senica). Prevzaté z publikácie Bužeková, T.: Za horama, za vodú... Zbierka poverových rozprávaní z obce Závod. Senica 2007, 35.
Rozprávanie zo Závodu (okres Senica). Prevzaté z publikácie Bužeková, T.: Za horama, za vodú... Zbierka poverových rozprávaní z obce Závod. Senica 2007, 35.

AutorHana Hlôšková

Literatúra

Czambel, S.: Slovenská reč a jej miesto v rodine slovanských jazykov. Turčiansky Sv. Martin 1906.
Bužeková, T.: Za horama, za vodú... Zbierka poverových rozprávaní z obce Závod. Senica 2007.
Hlôšková, H.: Ku kontextom prístupu Štefana Mišíka k folklóru. In: Žeňuchová, K. – Žeňuch, P. (eds.): Ľudová prozaická tradícia vo svetle vied o kultúre a umení. Bratislava 2009, 27-47.