• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Dedko

Dedko

Dedko 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Dedko

(Dedo, Dido, Chlap, Majmurien, Šimek)
slamená obradová figurína muža vynášaná pri jarných obchôdzkach (prevažne na Smrtnú nedeľu), obyčajne zároveň s Morenou. Informácie o nej pochádzajú z dedín Liptova a Oravy. Z obce figurínu vynášali mládenci za spevu piesní. Hodili ju do vody alebo bili palicami, čo sa vysvetľuje v staršej odbornej literatúre ako spomienka na staroslovanské ubíjanie starcov. V Liptovskej Kokave mládenci figurínu vyzliekli, slamu dali dobytku, potom spievajúc obchádzali domy s ražňom a vyberali naturálie na usporiadanie zábavy. Na Orave takúto figurínu nazývanú aj Dietko, Dedo nosili po dedinách na Ondreja (30. november).

AutorEleonóra Klepáčová

Literatúra

Horváthová, E.: Rok vo zvykoch nášho ľudu. Bratislava 1986, 157–174.
Klepáčová, E.: Jarné obchôdzky. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 79.