debnárstvo

debnárstvo

debnárstvo 800 1087 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

debnárstvo

(bednárstvo)
remeselná a domácka výroba drevených nádob z dúžok, spojených drevenými alebo kovovými obručami. Nádoby sa používali na prípravu, uskladnenie a transport tekutín, potravín a iného tovaru. Sudy a kade sa vyrábali z tvrdého dubového dreva. Gelety, šafle, bočky, vedrá, džbery, putne, kanvy, mútovníky, šechtáre, bačovský riad, vane, korce, nádoby na pranie a vyváranie bielizne sa vyrábali z mäkkého jedľového alebo smrekového dreva. Najstaršie debnárske cechy vznikli v Prešove (1475) a Bardejove (1480), do konca 18. storočia ich bolo 39. Roku 1828 bolo najviac debnárov v Brezne (50), Slovenskej Ľupči (36), Bytči (35), Ľubietovej (23), Krupine (20), Banskej Bystrici (19), Pukanci a Novom Meste nad Váhom (16). Ďalšími významnými centrami boli Bratislava, Trnava, Pezinok, Modra, Malacky, Bardejov, Spišské Podhradie, Prešov a Levoča. Domácka debnárska výroba bola v 18. a 19. storočí rozšírená v Trenčianskej, Gemersko-malohontskej a Novohradskej župe. Vývoj debnárstva bol závislý od rozvoja poľnohospodárstva, vinohradníctva, bryndziarstva, pivovarníctva a liehovarníctva. Bryndziarstvo podnietilo debnársku výrobu v Ľubietovej, Slovenskej Ľupči, Partizánskej Ľupči. V roku 1890 bolo v slovenských župách 1 262 dielní a v roku 1930 bolo na Slovensku 763 dielní. Základom debnárskej technológie je výroba dúžky, ktorej tvar je pri každom výrobku iný. Dúžky sa opracovávali na púšťacej lavici. Zaoblenie a sklon jej bočnej hrany sa kontrolovali formou – modľou. Debnár mal desiatky modlí podľa druhu výrobkov. Dúžky sa skladali do obruče a nabíjaním obručí sa sťahovali do formy nádoby. U sudov sa navlhčené dúžky sťahovali nad ohňom za horúca. Doskové dno sa osadilo do drážky (utor) na okraji vnútornej steny nádoby. Patrónom debnárov bol sv. Rochus.

Debnár pri nabíjaní obruče. Pukanec, druhá polovica 20. storočia. Tekovské múzeum v Leviciach. Foto E. Košúthová.
Debnár pri nabíjaní obruče. Pukanec, druhá polovica 20. storočia. Tekovské múzeum v Leviciach. Foto E. Košúthová.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Petráš, M.: Výroba geliet v Partizánskej Ľupči. In: Liptov, 7, 1983, 157-168.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.

Preskočiť na obsah