• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

býk

býk

býk 719 484 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

býk

dospelý samec hovädzieho dobytka, plemenník zabezpečujúci reprodukciu hovädzieho stáda. Za chov býkov boli často zodpovedné obecné zastupiteľstvá. V tradičnom dobytkárstve sa býk choval aj na produkciu úžitkových produktov – koža, mäso.

Státie pre kravu pri pripúšťaní býka s prístreškom pre býka. Horná Lehota, okr. Dolný Kubín. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1970.
Státie pre kravu pri pripúšťaní býka s prístreškom pre býka. Horná Lehota, okr. Dolný Kubín. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1970.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.