býk

býk

býk 719 484 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

býk

dospelý samec hovädzieho dobytka, plemenník zabezpečujúci reprodukciu hovädzieho stáda. Za chov býkov boli často zodpovedné obecné zastupiteľstvá. V tradičnom dobytkárstve sa býk choval aj na produkciu úžitkových produktov – koža, mäso.

Státie pre kravu pri pripúšťaní býka s prístreškom pre býka. Horná Lehota, okr. Dolný Kubín. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1970.
Státie pre kravu pri pripúšťaní býka s prístreškom pre býka. Horná Lehota, okr. Dolný Kubín. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto J. Botík, 1970.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.