• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

brána

brána

brána 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

brána

(vráta, kapura)
konštrukcia uzatvárajúca vchod z ulice do dvora. Do polovice 19. storočia prevažovali otvorené dvory. Najstaršie datované brány z dedinského prostredia sú zo 17. storočia. Najarchaickejšou formou brány bol dielec tŕňového, vypletaného, žŕdkového alebo došteného plotu, ktorý sa podľa potreby odsunul alebo prisunul. Najrozšírenejšou formou sú jedno- alebo dvojkrídlové brány, v pántoch zavesené na drevených alebo murovaných stĺpoch. Častou súčasťou brány bola strieška, ktorá ju chránila pred dažďom. Brána slúžila ako priechod pre voz so záprahom, alebo pre zvieratá pri výhone na pašu. Pre ľudí bola spravidla povedľa brány umiestnená bránička. Brána okrem komunikačnej funkcie, najmä v majetnejších rodinách, plnila aj reprezentačnú a estetickú funkciu. Súčasťou dekoratívneho stvárnenia brány bývali vročenia, vlastnícke znaky a rôzne, najmä ochranné symboly.

AutorJán Botík

Literatúra

Polonec, A.: Brány a bránky ako stavebné objekty v oblasti Štiavnického pohoria. In: Zborník Slovenského národného múzea - Etnografia, roč. 63, 1969, 143-168.