• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

brána

brána

brána 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

brána

(vráta, kapura)
konštrukcia uzatvárajúca vchod z ulice do dvora. Do polovice 19. storočia prevažovali otvorené dvory. Najstaršie datované brány z dedinského prostredia sú zo 17. storočia. Najarchaickejšou formou brány bol dielec tŕňového, vypletaného, žŕdkového alebo došteného plotu, ktorý sa podľa potreby odsunul alebo prisunul. Najrozšírenejšou formou sú jedno- alebo dvojkrídlové brány, v pántoch zavesené na drevených alebo murovaných stĺpoch. Častou súčasťou brány bola strieška, ktorá ju chránila pred dažďom. Brána slúžila ako priechod pre voz so záprahom, alebo pre zvieratá pri výhone na pašu. Pre ľudí bola spravidla povedľa brány umiestnená bránička. Brána okrem komunikačnej funkcie, najmä v majetnejších rodinách, plnila aj reprezentačnú a estetickú funkciu. Súčasťou dekoratívneho stvárnenia brány bývali vročenia, vlastnícke znaky a rôzne, najmä ochranné symboly.

AutorJán Botík

Literatúra

Polonec, A.: Brány a bránky ako stavebné objekty v oblasti Štiavnického pohoria. In: Zborník Slovenského národného múzea - Etnografia, roč. 63, 1969, 143-168.