Aktuality

8 banerov s výstavou je umiestených pri stene pod pravým uhlom.

15. rokov od ratifikácie Dohovoru na ochranu NKD

Pred 15 rokmi, dňa 24. apríla 2006 Slovenská republika ratifikovala Dohovor UNESCO na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (prijatý rezolúciou č. 32 dňa 17. októbra 2003 na 32. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO). V súvislosti s ochranou nehmotného kultúrneho dedičstva a tvorbou národných zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva bolo doposiaľ zapísaných 26 prvkov…


26. apríla 2021 Zoznamy NKD | unesco

Nová predsedníčka Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru UNESCO

Naša kolegyňa Ľubica Voľanská bola zvolená za predsedníčku Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho výboru Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (2003) pre cyklus zápisov v roku 2021. Úlohou Hodnotiaceho orgánu je vyjadriť odporúčania týkajúce sa nominácií do oboch zoznamov NKD UNESCO Dohovoru 2003, návrhov na začlenenie inšpiratívnych postupov v oblasti ochrany NKD…

18. marca 2021 unesco

Vyhlásenie výzvy na predkladanie návrhov 2021

Ministerka kultúry SR Natália Milanová vyhlásila 10. marca 2021 novú výzvu na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Nominácie je možné predkladať do 31. mája 2021. Potrebné informácie o predkladaní návrhov nájdete na tejto stránke.

10. marca 2021 Zoznamy NKD
Žena stojí na javisku vedľa stola s knihou zápisov pred banermi k zoznamu NKD.

Nové zápisy do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

V piatok 18. decembra 2020 sa v Divadle SĽUK uskutočnilo slávnostné vyhlasovanie nových prvkov a aktivity, ktoré boli zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová zapísala tri prvky a jednu aktivitu. Do…


22. decembra 2020 Zoznamy NKD

15. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva

15. zasadnutie Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho  dedičstva prebieha online od 14. do 19. decembra 2020. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 je program zasadnutia 24 členného výboru obmedzený. Program sa sústredí najmä na posudzovanie návrhov na zápis do jednotlivých zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva. Členkou Hodnotiaceho orgánu Medzivládneho…

17. decembra 2020 Zoznamy NKD | unesco
Bližší pohľad na väčšie množstvo fujár ležiacich na stole s upriamením sa na rozmanitú techniku a ornamentiku výzdoby.

15. výročie zápisu fujary do zoznamu UNESCO

„Môžeme konštatovať, že skôr ako sa fujara stala predmetom vedeckého výskumu, obohatila sa v kultúrnom povedomí o parametre, ktoré sa stali jej integrálnou súčasťou. Nebolo už možné dívať sa na ňu ako na prostý hudobný nástroj, pretože sa k nej viazal aj spomínaný široký významový kontext. Vyjadrovala romanticky idealizovanú predstavu…


25. novembra 2020 Zoznamy NKD | unesco
8 banerov s výstavou je umiestených pri stene pod pravým uhlom.

Výstava slovenských prvkov zapísaných v UNESCO

Výstava pozostáva zo siedmich významných prvkov a praktík z Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktoré sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov…


6. Júla 2020 Zoznamy NKD
Krojované dievča s farebným čepcom na hlave.

Už viac ako 6000 objektov v online databáze FOND TĽK

Databáza objektov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku je dostupná online na webovom sídle www.fondtlk.sk. Od jej sprístupnenia v roku 2017 obsah neustále dopĺňame, rozširujeme a inovujeme. V súčasnosti obsahuje už viac ako 6000 objektov zo súkromných zbierok, rodinných archívov a našej dokumentačnej činnosti. Aktuálne najväčšiu časť sprístupnených materiálov predstavujú…


9. Júna 2020 FOND TĽK

Skúsenosti s udržiavaním tradícií v čase pandémie COVID-19

V súčasnosti prežívame kvôli pandémii koronavírusu (COVID-19) mimoriadne obmedzenia a uvedomujeme si, že kríza ovplyvňuje ďaleko viac, ako len naše fyzické zdravie. Festivaly a kultúrne podujatia sa rušia alebo odkladajú, obmedzujú sa oslavy, sviatkovanie, ale aj každodenné vykonávanie našich tradícií. Podeľte sa o svoje skúsenosti prostredníctvom nášho online formulára. Môžete…

14. Mája 2020

Dôležité oznámenie: Predĺženie termínu na predkladanie nominácií

Termín na predkladanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je predĺžený do 30. apríla 2020. Potrebné informácie o predkladaní návrhov nájdete na tejto stránke.

31. marca 2020
Preskočiť na obsah