• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Aktuality digitalizacia TĽK

Konkurz do Ľudovej hudby SĽUK-u

Riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu vypisuje konkurz do ľudovej hudby SĽUK-u na miesto hráča na viole.

24. februára 2015
Posledné veľké stretnutie k nominácii bábkarstva do UNESCO

Posledné veľké stretnutie k nominácii bábkarstva do UNESCO

Vo štvrtok, 19. februára 2015, sa konalo jedno z posledných stretnutí pracovnej skupiny na prípravu medzinárodnej nominácie Slovenské a české bábkarstvo do Reprezentatívneho zoznamu ľudstva UNESCO.


20. februára 2015 Zoznamy NKD
Školenie v Banskej Bystrici v priestoroch Stredoslovenského osvetového strediska. Foto: Michal Veselský

Projekt Digitálny fond TĽK sa začína realizovať

V minulom roku sme počas decembra absolvovali sériu troch vstupných školení a pracovných pohovorov


23. januára 2015 Projekt Digitálny fond TĽK

Prípravy na spoločnú česko-slovenskú nomináciu do UNESCO vrcholia

Odborný pracovný tím, ktorý pripravuje medzinárodnú nomináciu pod názvom „Slovenské a české bábkarstvo“ do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO v týchto dňoch finalizuje svoju niekoľkomesačnú prácu.


22. januára 2015 Zoznamy NKD

Prednáška

V stredu 12. novembra 2014 sa na Žilinskej univerzite uskutočnila prednáška na témy: „Starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru“ a „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“.

13. novembra 2014

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru pripravuje projekt Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (do roku 2010 Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, ďalej len ako CTĽK) je odborným pracoviskom SĽUK-u, ktorého úlohou je realizovať Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

23. októbra 2014
Medzinárodná konferencia v Ľubľane

Medzinárodná konferencia v Ľubľane

V dňoch 25.- 26. 9. 2014 sa konala v slovinskej Ľubľane medzinárodná konferencia pod názvom Dokumentácia a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom filmu.


7. októbra 2014 Zoznamy NKD

Výzva na predkladanie nominácií

Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje dve výzvy na predkladanie nominácií na zápis do:

29. septembra 2014 Zoznamy NKD
65. výročie založenia SĽUKu bude na Zvolenskom zámku

65. výročie založenia SĽUKu bude na Zvolenskom zámku

Okrem toho, že si v týchto dňoch celé Slovensko pripomína 70. výročie Slovenského národného povstania, pripomíname si aj ďalšie významné jubileum, ktoré s oslavami SNP súvisí.


28. augusta 2014
Turíčne slávnosti v maďarskom Szentendrei

Turíčne slávnosti v maďarskom Szentendrei

V dňoch 8.-9.júna 2014 sa v maďarskom múzeu v prírode uskutočnil 4.ročník turíčnych slávností a prehliadky prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva.


17. júna 2014 Zoznamy NKD