Slovenský ľudový umelecký kolektív
Archív

Zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

 

Termín najbližšieho vyhlásenia výzvy na predkladanie nominácií bude známy v priebehu mesiacov september - október 2017

 

Návrhy sa predkladajú na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31, 853 08 Bratislava

tel.: +421 204 78 221

e-mail: tlk@sluk.sk