Slovenský ľudový umelecký kolektív

Vstupné školenia

Pre získanie jednej z ponúkaných pracovných pozícií je nevyhnutná účasť všetkých prihlásených na vstupnom školení a osobnom pohovore.

Žiadame všetkých prihlásených, aby si vybrali jeden zo zadaných termínov a emailom nás informovali do 2.12.2014, v ktorom termíne a na ktorom mieste sa stretnutia zúčastnia. Informáciu o vybranom mieste školenia posielajte na monika.velsicova@sluk.sk

 

Termíny a miesta stretnutí sú nasledovné:

5.12.2014, piatok, Bratislava, Národné osvetové centrum, V-klub, Nám. SNP č.12, 812 34 Bratislava 1

Začiatok: 13:00 hod

 

12.12.2014, piatok, Košice, Budova košického samosprávneho kraja, zasadačka č. 242 Námestie Maratónu mieru 1, 041 26 Košice

Začiatok: 13:00 hod

 

13.12.2014, sobota, Banská Bystrica, Stredoslovenské osvetové stredisko, Komorná sála, Dolná 35 , 975 25 Banská Bystrica 

Začiatok: 11:00 hod 

 

Program každého stretnutia:

1.časť:

· Základné informácie o organizácii

· Informácie o projekte Digitálny fond TĽK

ciele projektu

štruktúra projektu

činnosti jednotlivých skupín pracovníkov

administratívne náležitosti v rámci projektového riadenia

ďalší postup pri realizácii projektu

 

2.časť:

Osobné pohovory s prihlásenými uchádzačmi. Predpokladáme krátke osobné rozhovory v rozsahu cca 5 – 10 minút.

 

Tešíme sa na stretnutie.

« Späť na aktuality