Slovenský ľudový umelecký kolektív

Nové výzvy na predkladanie nominácií do národných zoznamov Slovenska

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlásilo výzvy pre rok 2017

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle Štatútu Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, v znení neskorších dodatkov a v zmysle Štatútu Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, vyhlasuje výzvu na predloženie nominácií na zápis do:

Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

a

Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Termín na predloženie nominácií je do 31. marca 2017

(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Návrhy predkladajte na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív

Balkánska 31, 853 08 Bratislava

tel.: +421 204 78 221

e-mail: tlk@sluk.sk

« Späť na aktuality