Slovenský ľudový umelecký kolektív

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku v zozname UNESCO

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku bolo zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

01.12.2016

Historicky prvá spoločná česko-slovenská nominácia prvku Bábkarstvo na Slovensku a v Česku, bola dnes zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Stalo sa tak na 11. zasadnutí Medzivládneho výboru pre ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v Addis Abebe, hlavnom meste Etiópie.

Bábkarstvo na Slovensku a v Česku vnímané ako jav vo všetkých jeho historických podobách a rozmanitých prejavoch predstavuje tradičný kultúrny prvok. Tento druh divadla spája dramatické, dramaturgické, inscenačné, interpretačné, scénografické, výtvarné i hudobné zručnosti. Je neoddeliteľnou súčasťou slovenskej a českej divadelnej a literárnej tradície. Pôvodní nositelia tohto prvku boli rodiny kočovných bábkarov (marionetárov), ktorých produkcie znamenali vôbec prvý kontakt širších ľudových vrstiev s divadelnou kultúrou.

Nominačný spis slovenského a českého bábkarstva zaslaný na hodnotenie do UNESCO. Foto: Michal Veselský.Detské predstavenie SĽUK-u pod názvom "Gašparko".Detské predstavenie SĽUK-u pod názvom "Gašparko".Zbierka bábok Juraja Hamara. Foto: Michal Veselský.Zľava bábkoherec Ivan Gontko a Juraj Hamar počas nakrúcania dokumentárneho filmu k nominácii v priestoroch SĽUK-u. Foto: Michal Veselský.Juraj Hamar s režisérom počas nakrúcania dokumentárneho filmu k nominácii v priestoroch SĽUK-u. Foto: Michal Veselský.Ivan Gontko pri príprave na predstavenie. Foto: Michal Veselský.Zbierka bábok Antona Andreleho z Banskej Bystrice. Foto: Michal Veselský.Juraj Hamar v dielni Antona Anderleho v Banskej Bystrici. Foto: Michal Veselský.Bábky z dielne Antona Anderleho v Banskej Bystrici. Foto: Michal Veselský.František Petrák na festivale Anderleho Radvaň v Banskej Bystrici.Divadlo Tyjátr z Nitry (Ivan Gontko s dcérou) počas medzinárodného dňa detí v SĽUK-u. Foto: Michal Veselský.Ivan Gontko s Gašparkom počas slávnostného vyhlasovania prvkov zapísaných do Reprezentatívneho zoznamu NKD Slovenska. Foto: Michal Veselský.Juraj Hamar počas nakrúcania dokumentárneho filmu k nominácii. Foto: Michal Veselský.Juraj Hamar počas nakrúcania dokumentárneho filmu k nominácii. Foto: Michal Veselský.Bábky počas nakrúcania dokumentárneho filmu k nominácii. Foto: Michal Veselský.Ivan Gontko s Gašparkom počas programu Nehmotné poklady v Divadle SĽUK. Foto: Michal Veselský.Scéna divadla Tyjátr počas medzinárodného dňa detí v SĽUK-u. Foto: Michal Veselský.Divadlo Tyjátr počas medzinárodného dňa detí v SĽUK-u. Foto: Michal Veselský.Ivan Gontko s divadlom Tyjátr počas medzinárodného dňa detí v SĽUK-u. Foto: Michal Veselský.Deti v úlohe bábkohercov. Medzinárodný deň detí v SĽUK-u.Juraj Hamar so svojím divadlom Teatro Carnevalo na festivale v Strážnici.Juraj Hamar počas medinárodného dňa detí v SĽUK-u.Juraj Hamar so svojou knihou Hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane.Ivan Gontko s flašinetom.Ivan Gontko so svojim divadlom Tyjátr.Rasťo Anderle s Jánom Palovičom v pozadí počas festivalu Anderleho Radvaň.Zľava Anton Anderle a Juraj Hamar v St.Pöltene, 1995.Anton Anderle so svojim divadlom v Bratislave, 1994.

« Späť na aktuality