Slovenský ľudový umelecký kolektív
<
 

Folklórne súbory

BARVINOK (065 32 Kamienka 123)

Ing. Martin Karaš 065 32 Kamienka 17
Ing. Martin Karaš, vedúci súboru

BEZANKA (Bratislava)

Viliam Korenčík, Jaskov rad 1, 831 01 Bratislava
Viliam Korenčík , vedúci súboru

BORIEVKA (Košice)

Odborná výcviková škola letectva, Rampová 7, 040 01 Košice
Štefan Murcko, Michal Noga

BREZŇAN (Brezno)

Nálepkova 26, 977 01 Brezno

BREZOVÁ (Brezová pod Bradlom)

Sídlisko D. Jurkoviča 417, 906 13 Brezová pod Bradlom
Elena Libjaková vedúca súboru

BUKOVINKA (Braväcovo)

Bielohandeľské kultúrne združenie, Braväcovo 195, 976 64 Beňuš
Marek Pôbiš, Vladimír Vrbovský, vedúci súboru

BYSTRANČAN (Bystré nad Topľou)

Kultúrny dom Bystré 306, 094 34 Bystré nad Topľou
Jozef Krajňák, organizačný vedúci, Martin Haľko, umelecký vedúci

057/449 26 51, 057/4

BYSTRIČAN (Považská Bystrica)

Centrum voľného času, Lánska ul. 2575/92, 017 01 Považská Bystrica
Juraj Kulich, vedúci súboru

BYSTRINA (Banská Bystrica)

Tulská 29, 974 04  Banská Bystrica
Jana Nosáľová- organizačná vedúca

ČAČINA (Spišská Nová Ves)

Radničné námestie č. 4
Žaneta Hrebiznová, umelecká vedúca

ČAKLOV (Vranov nad Topľou)

Rómsky súbor, Základná škola, 094 35 Čaklov

057/449 64 34

ČARNICA (Košice)

Kežmarská 46, 040 11 Košice
Marián Baloga, vedúci súboru

055/ 642 98 42, 0911 934 857
carnica@carnica.sk
http://www.carnica.sk

ČAROVNÉ OSTROHY (Bratislava)

Majerníkova 1/B , 841 05 Bratislava
Ing., Mgr.Art. Peter Živner - umelecký vedúci

CARPONA (Jalšovík)

Jalšovík 3, 962 41, Jalšovík
Jaroslav Uhrin, umelecký vedúci

ČERHOVČAN (Bardejov)

Radničné námestie 21, 085 01 Bardejov

CHEMLON (Humenné)

FS Chemlon Humenné, Sokolská 11, 066 01 Humenné
Miroslav Kerekanič - umelecký vedúci, Ladislav Ferik - riaditeľ

ČIRČIANKA Z LÚČNICE (Bratislava)

Štúrova 6, 811 02 Bratislava

DETI SPOD LESA (Nižný Hrabovec)

Rómsky súbor DETI SPOD LESA, Obecný úrad, 094 21 Nižný Hrabovec
Peter David, vedúci súboru

057/4493141

DETVA (Detva)

Dom kultúry A. Sládkoviča, Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva
Emília Sekerešová- umelecká vedúca, Katarína Hrončeková- organizačná vedúca

DEVÍN (Bratislava)

Vietnamská ul. 48, 821 04 Bratislava
Martin Janáč, vedúci súboru

02/524 94 252, 0903 940 417
fsdevin@fsdevin.sk
www.fsdevin.sk

DOLINA (Bratislava)

Naďa Čermáková, Lachova 23, 851 03 Bratislava
Naďa Čermáková, vedúca súboru

02/623 11 679, 0903 115 065
nada.cermakova@gmail.com
www.fsdolina.sk

DOPRAVÁR (Bratislava)

Bradáčova 1, 851 02 Bratislava
Mária Hamarová, vedúca súboru

DREVÁR (Krásno nad Kysucou)

Hlavná 290, 023 02 Krásno nad Kysucou
Jozef Murín - vedúci súboru, Mário Borák - organizačný vedúci

DRIENOVEC (Bánovce nad Bebravou)

Matice Slovenskej 1261/6-20, 957 04 Bánovce nad Bebravou
Branislav Lech, vedúci

DRUŽBA (Trenčín)

Žilinská 643/8, 91101 Trenčín
Vladimír Boráň

032/390 66 92, 032/658 66 16
fsdruzba@gmail.com
http://www.fsdruzba.szm.sk

DÚBRAVA (Prešov)

Nám. Mieru 1, 080 01 Prešov
Pavol Fecenko - vedúci súboru

DUJAVA (Vyšný Žipov)

Rómsky súbor Dujava, Obecný úrad, 094 33 Vyšný Žipov

0907 973 281

EKONÓM (Bratislava)

Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava
Ondrej Lenár, manažér

FATRAN (Martin)

Združenie turčianskych folkloristov, Východná 6, 036 01 Martin
Soňa Krpelcová, František Benkovský - vedúci súboru

0905 755 635, 0903 585 431
benkovsky.frantisek@zsr.sk
www.fsfatran.sk

FĽAJŠOVAN (Oravská Lesná)

Viktor Chudoba, Bučina 846, 029 57 Oravská Lesná
Viktor Chudoba, organizačný vedúci

Folklórny súbor Mladosť (Aradáč (Srbsko))

Kukučínova 16, 23 207 Aradáč
Ivan Bagľaš, predseda

+381 (0)64 454 39 93, 0944 421 779
kc@aradac.rs
kc.aradac.rs

Folklórny súbor Mostár; Mostár-Senior (Brezno)

Švermova 7, 977 01 Brezno
Peter Daxner, riaditeľ; Ing. Ján Gallo, organizačný vedúci

FS Ruthenia (Bratislava)

Hálova16, 851 01 Bratislava
Ing. Peter Štefaňák - vedúci

GEMER (Dobšiná)

P.O.Box 30, 049 25 Dobšiná
Anna Macková- vedúca; Ján Garan Krišťák- choreograf

0948 107 533, 0910674048
mackovaa@gmail.com, jan.kristak@enel.com

GYMNIK (Bratislava)

Nábr.arm.gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
Štefan Gerhát, riaditeľ

HÁJ (Rimavská Sobota)

Centrum voľného času - Relax, Ul. SNP 9, 979 01 Rimavská Sobota
Peter Haás vedúci súboru

HAVIAR (Rožňava)

Edelényska 36 048 01 Rožňava
Ing. Ján Vester - vedúci; Bc. Jana Švarcová - umelecká vedúca

0907104829, 09488556
haviar.rv@gmail.com

HONT (Krupina)

KCaMAS Folklórny súbor Hont Sládkovičova 9, 963 01 Krupina
Ľuboš Jombík, organizačný vedúci

HORNÁD (Košice)

Šrobárova 2, 040 01 Košice
Martin Bača- štatutár; Štefan Štec- vedúci umeleckej zložky

HRIŇOVČAN (Hriňová)

Mestské kultúrne stredisko, Partizánska 1613, 962 05 Hriňová
Jana Vrťová- organizačná vedúca

hudobno.tanečná skupina Kuk (Čadca)

Mária Mahútová, Raková 884, 02351 Raková
Mária Mahútová, organizačný vedúci

ILOSVAI (Veľká Ida)

Mierová ul. 431, 044 55 Veľká Ida

INOVEC (Zlaté Moravce)

OZ Inovec, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
Radovan Bakaľár, vedúci súboru

IPEĽ (Lučenec)

Mestský úrad, odd. kultúry a športu, Novohradská 6, 984 01 Lučenec
Marcela Janštová

JAHODNÁ (Košice)

Ferka Urbánka 2, 040 01 Košice
Ivan Zezulka- vedúci súboru; Matej Oravec

JÁNOŠÍK (Fiľakovo)

Dom Matice Slovenskej, Rázusova 33,984 01 Lučenec
Alena Rezková- riaditeľka DMS Fiľakovo; Jozef Šulek

JÁNOŠÍK (Partizánske)

Dom kultúry, Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske
Ladislav Centár - vedúci súboru

0905 640 654
centar@centar.sk

JÁNOŠÍK (Svit)

Dom kultúry, P. O. Box 24, 059 21 Svit
Mgr. Eva Čimborová - umelecká vedúca

JEDĽOVINA (Kysucké Nové Mesto)

Kukučínova 893, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Pavol Kopták, vedúci súboru

KAMJANA (Medzilaborce)

Mestské kultúrne stredisko, Ul. A. Warhola 750/36, 068 01 Medzilaborce
Iveta Gališinová

057/732 12 88, 057/7
mastsksk@stonline.sk

KAPUŠANČAN (Kapušany)

Marko Husovský, Sadová 436/1, 082 12 Kapušany
Marko Husovský - vedúci súboru, Jozef Dvorščák - tanečný pedagóg

KARPAŤANIN (Prešov)

FS Karpaťanin-senior, Ul. Janka Borodáča 5, 080 01 Prešov
Štefan Karbač- vedúci súboru

KARPATY (Bratislava)

Pribišova 4/606, 841 05 Bratislava
Miroslav Kapasný, umelecký vedúci a choreograf

0918 584 135, 02/43330281
m.kapasny@cultus.sk
www.fskarpaty.sk

KOKAVAN (Kokava nad Rimavicou)

Miestne kultúrne stredisko, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Jana Krotáková - organizačná vedúca, Ján Blahuta - umelecký vedúci

KOLEČKO (Zürich Schweiz)

GZ Buchegg, Bucheggplatz Zürich Schweiz
Ursula Christen

KOLOVRAT (Nitra)

Štefánikova 140, 949 01 Nitra
Viktória Lacová, vedúca súboru

Konôpka (Dohňany)

Dohňany 68 02051
Tomáš Tinath

KOPA (Myjava)

Mesto Myjava, Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Marián Kosík, Oľga Branišová - vedúci

KOPANIČIAR (Myjava)

Mesto Myjava, Nám. M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Elena Ptáčková- umelecká vedúca

KRAJAN - Vojvodina (Vojvodina, Srbská republika)


Michal Čiliak - umelecký vedúci folklórneho súboru

KRAJŇANEC (Krajné)


Zita Kukučková - manažérka

KROMPAŠAN (Krompachy)

Mestský úrad, Nám. Slobody 1, 053 42 Krompachy
Henrich Papcun, umelecký vedúci

KRTÍŠAN (Veľký Krtíš)

Lýdia Takáčová Písecká 5 990 01 Veľký Krtíš
Lýdia Takáčová - vedúca

KYSUČAN (Čadca)

Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca
Jozef Vrábel, umelecký vedúci, Peter Bytčánek, organizačný vedúci

LEVOČAN (Levoča)

Základná umelecká škola, 054 01 Levoča

0908 371 892

LIPOVEC (Vranov nad Topľou)

Jenčo Miroslav, Kvetná 836, 093 03 Vranov nad Topľou
Manželia Jenčovci, vedúci súboru

LIPTOV (Ružomberok)

Ul. M. Madačova 1, 034 50 Ružomberok

LOMNIČAN (Veľká Lomnica)

Obecný úrad, 059 52 Veľká Lomnica
Ľubomír Precák

0903 142 926

LÚČNICA (Bratislava)

Štúrova 6, 811 02 Bratislava
Július Jackuliak , manažér

LUSK (Krakovany)

Michal Sedlák, Krakovany 469, 922 22 Krakovany
Michal Sedlák, vedúci súboru

LYSEC (Belá - Dulice, okres Martin)

Folklórny súbor Lysec, Belá-Dulice 109, 038 11, okres Martin
Eva DUDKOVÁ, vedúca súboru

MAGURA (Kežmarok)

Klub priateľov Magury, Michalská 18, 060 01 Kežmarok
Jaroslav Pavliga

MAGURÁK (Kežmarok)

Priekopa 15 060 01 Kežmarok
Juraj Švedlár

0905 398 092, 052 / 77 22 466
fsmagura@fsmagura.sk
http://www.fsmagura.sk

MÁJ (Piešťany)

Ján Horňák, Nám. SNP 9, 921 26 Piešťany
Ján Horňák vedúci súboru

MARÍNA (Zvolen)

Folklórny tanečný súbor ŽSR Marína, Dom kultúry ŽSR, Sokolská 69, 960 01 Zvolen
Ján Jamriška, vedúci súboru a choreograf

045/533 01 81, 0903 049 169
jamriska.jan@zsr.sk
www.fsmarina.szm.com/

MLADOSŤ (Banská Bystrica)

Univerzitný folklórny súbor Mladosť Komenského 20 974 01 Banská Bystrica
Martin Urban- umelecký vedúci

MLADOSŤ (Dubnica nad Váhom)

Záujmové združenie folklórneho súboru MLADOSŤ Bratislavská 439/18 018 41 Dubnica nad Váhom
Branislav Múčka, štatutárny zástupca, vedúci, manager

MOSTÁR (Brezno)

Švermova ul. 7, 977 01 Brezno
Ivana Libicová, tanečný pedagóg, členka tanečnej juniorskej zložky

MOSTÁR - SENIOR (Brezno)

Mestské kultúrne stredisko, Švermova ul. 7, 977 01 Brezno
Peter Daxner, riaditeľ občianskeho združenia, člen tanečnej seniorskej zložky

Mužský spevácky súbor RUSINIJA (Humenné 066 01)

Mierová 5157/83 P.O.BOX 132 Humenné 066 01
Mgr. Milena Lancošová, manažerka

NÓGRÁD (Radzovce)

Miestne kultúrne stredisko, 985 58 Radzovce
Mária Mártonová organizačná vedúca

047/449 11 27, 0918 494 963
obecradzovce@mail.t-com.sk

OBLIK (Hanušovce)

Mestský úrad, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Ondrej Sabo, vedúci súboru

057/445 23 27
ondrej.sabo@centrum.sk

OČOVAN (Očová)

Ul SNP 110, 962 23 Očová
Pavel Holík

ORAVAN (Nižná)

Dom kultúry, Nová doba 506, 027 43 Nižná
Ľubomír Jarolin, umelecký vedúci a choreograf

043/532 29 02, 0903 722 494
lubo.jarolin@post.sk
http://www.fsoravan.sk

ORGONINA (Vranov nad Topľou)

Dr. C. Draxnera 87, 093 01 Vranov nad Topľou
Matej Sabol – tanečník, propagácia

OTAVA (Nové Mesto nad Váhom)

Mestské kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

OVENKA (Považská Bystrica)

Mládežnícky folklórny súbor OVENKA, PX Centrum, Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica
Anna Galková, metodička PX Centra

PALÓC (Fiľakovo)

Ružová 46, 986 01 Fiľakovo

0907 803 254
agocs@pobox.sk

PARTIA, tanečná skupina (Bratislava)

Novoveská 31, 841 07 Bratislava
Pavol Kollárik- organizačný vedúci

PARTIZÁN BIOTIKA (Slovenská Ľupča)

Partizán-Biotika, združenie, Dom MS, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica
Igor Kovačovič, umelecký vedúci

PARTIZÁN SENIOR (Slovenská Ľupča)

Partizán-Biotika, združenie, Dom MS, Dolná 52, 974 01 Banská Bystrica
Igor Kovačovič- umelecký vedúci; Peter LUKÁČ - vedúci Partizán senior

PODPOĽANEC (Detva)

Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča Obrancov mieru 1 962 12 Detva
Mgr. Jaroslav Černák- manažér

POĽANA (Zvolen)

Technická univerzita vo Zvolene, Masarykova 24, 960 53 Zvolen
František Chudý - umelecký vedúci

POLENO (Bratislava)

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava
Viera Eliášová, vedúca súboru

PONITRAN (Nitra)

Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, Štefánikov 67, 949 74 Nitra
Ľudmila Molnárová - organizačná vedúca, Peter Kollárik, Svetlana kolláriková

POVAŽAN (Považská Bystrica)

PX Centrum, Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica
Milan Jankoviech- vedúci súboru

PRAMENE (Vranov nad Topľou)

Stredná priemyselná škola textilná, 093 01 Vranov nad Topľou
Marta Jakubová, vedúca súboru

0905 509 804

PUĽS (Prešov)

Poddukelský umelecký ľudový súbor Námestie legionárov 6 budova DJZ 081 61 Prešov Slovakia
Juraj Švantner- riaditeľ

PUPOV (Terchová)

Folklórny súbor Pupov, 013 06 Terchová
Jozef Guláš, vedúci súboru

Račan (Oščadnica)

Nám. M. Bernáta 745 023 01 Oščadnica
Mgr. Veronika Mačuhová - vedúca súboru, Ing. Marcela Kozáková - organizačná zložka

RAKONCA (Fiľakovo)

Námestie Slobody 30, 986 01 Fiľakovo
Norbert Varga- vedúci súboru

0908 041 947
binor@stonline.sk

RIMAVAN (Rimavská Sobota)

Mestské kultúrne stredisko Námestie Š. M. Daxnera 1 979 01 Rimavská Sobota
Štefan Baláž umelecký vedúci, Vladimír Petrinec

047/562 15 50 - 2
msksrs@rsnet.sk

RÓMSKY SÚBOR (Vechec)

Rómsky súbor, Obecný úrad, 094 12 Vechec

057/449 02 22

ROVINA (Dlhé Klčovo)

Obecný úrad, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou
Viktor Ťasko- vedúci

057/488 24 91, 0905 366 270
obec@dlheklcovo.sk
www.dlheklcovo.sk

ROZMARIJA (Prešov)

ABC - Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov
Dana Kovalčíková, umelecká vedúca

ROZSUTEC (Žilina)

Mestské divadlo, Horný val 3, 010 01 Žilina
Štefan Mucha- programovo-produkčný vedúci

RUŽA (Vranov nad Topľou)

Rómsky súbor RUŽA, ZŠ Kukučínová 106, 093 03 Vranov nad Topľou
Danka Winklerová, vedúca súboru

0907 973 281

SABINOVČAN (Sabinov)

Mestské kultúrne stredisko SABINOV Janka Borodáča 18 083 01 Sabinov
Štefan Foriš- umelecký vedúci

ŠAFÁRIK (Nový Sad, Srbská republika)

Vuka Karadžića 2/a, 21 000 Nový Sad
Ján Slávik - umelecký vedúci folklórneho súboru

+381 (0) 21 524 459, +381 (0)21 6 615 315
office@safarik.org.rs, safarikns@gmail.com
http://www.safarik.org.rs

SALATÍN (Ružomberok)

Gymnázium sv. Andreja, Námestie A. Hlinku 5, 034 50 Ružomberok
Novák Peter - primáš; Wagnerová Miriam - choreografka

ŠARIŠAN (Prešov)

KS Družba Námestie Kráľovnej pokoja 2 080 01 Prešov
Mgr. Ladislav Kišeľák, vedúci súboru

ŠARIŠSKÁ LIPA (Lipany)

Mestský úrad, Krivianska ul., 082 71 Lipany
Michal Hromjak - vedúci súboru

051/488 11 77, 0905 298 474
kultura@lipany.sk

SENIOR KLUB VRŠATEC (Dubnica nad Váhom)

Mestský dom kultúry, Bratislavská 435/12, 018 41 Dubnica nad Váhom
Imrich Tinath

SENIOR ORAVAN - OLD STARS (Nižná)

Gustáv Socháň, Nová doba 506, 027 43 Nižná
Gustáv Socháň, umelecký vedúci a choreograf

043/538 12 29

SENIOR POVAŽAN (Považská Bystrica)

PX Centrum, Centrum 16/21, 017 01 Považská Bystrica
Milan Jankoviech

SENIOR SKALIČAN (Skalica)

ZUŠ Skalica, Kráľovská 16, 909 01 Skalica
Marek Gula - riaditeľ ZUŠ; Patrícia Dinková - vedúca súboru

SENIORKLUB DRUŽBA (Trenčín)

Občianske združenie Seniorklub DRUŽBA, Soblahovská 1111/33, 91101 Trenčín
Ladislav Tarbajovský- predseda OZ

SIELNICA (Lazany)

Obecný úrad, 972 11 Lazany
Adela Bolfíková, Zuzana Svobodová

046/548 53 20, 046/548 53 62

ŠIŇAVA (Snina)

Marián Lojan, Ul. 1. mája 2057, 069 01 Snina
Marián Lojan, Alena Lojanová - vedúci súboru

SKALIČAN (Skalica)

Dr.J.Šátka 2767/3, 90901 Skalica
Peter Michalovič -umelecký vedúci; Romana Juríková- manažérka

SKORUŠINA (Liesek)

Ul. Bugaj 481, 027 12 Liesek
Róbert Vavrek- vedúci súboru

SLANSKÉ HORY (Hlinné)

Rómsky súbor Slanské Hory, Miestne kultúrne stredisko, 094 35 Hlinné
Marek Kudlík, vedúci súboru

057/449 63 34

SLNEČNICA (Piešťany)

Vodárenská 84, 921 01 Piešťany
Miroslav Donoval, vedúci súboru

0903 416 478

SLNEČNICA - SUNEČNÍK (Gajary)

Združenie priateľov folklóru- FS Slnečnica - Sunečník, Spoločenský dom č. 440, 900 61 Gajary
Margita Rohlíčková - Voltemarová- predseda združenia; Ľubica Juríková- podredseda združenia

SĽUK Slovenský ľudový umelecký kolektív (Bratislava - Rusovce)

Balkánska 31, 853 08 Bratislava - Rusovce
Juraj Hamar CSc., riaditeľ

+421-2-204 78 111, +421 2 204 78 235
sluk@sluk.sk
www.sluk.sk

SPIEVANKY (Banská Bystrica)

Gymnázium J. G. Tajovského, Tajovského 25, 974 01 Banská Bystrica
Marián Paulus, Jaroslav Hornáček, Miroslav Baran

SRŇAN (Horné Sŕnie)

Na hornom konci 727/50, 914 42 Horné Srnie
Monika Prosňanská

0911 260 578

STAVBÁR (Žilina)

Folklórny súbor Stavbár pri Žilinskej univerzite, Nitrianska 4, 010 08 Žilina
Zdenko Čerňan- umelecký vedúci; Lucia Hrebeňárová- organizačná vedúca

ŠTRBSKÁ ROMA (Štrba)

Rómsky folklórny súbor ŠTRBSKÁ ROMA, Ján Baláž, Družstevná ul., 059 38 Štrba
Ján Baláž, vedúci súboru

052/779 11 94

STRIEBORNICA (Piešťany)

Topoľčianska 12, 921 01 Piešťany
Dagmar Kuběnová, vedúca súboru

SZÖTTES (Bratislava)

Nám. 1. mája 10-12, 815 57 Bratislava

Tanečno-hudobné zoskupenie Carpona (Krupina)

THZ Carpona Svätotrojičné nám. 19 96301 Krupina
Jaroslav Uhrin

Tatrín (Liptovský Hrádok)

Stredná lesnícka škola J. D. Matejovie, Hradná 534, 033 14 Liptovský Hrádok
Michal Olos- vedúci

TECHNIK (Bratislava)

Slovenská technická univerzita, Vysokoškolský umelecký súbor TECHNIK, Vazovova 5 812 43 Bratislava
Mgr.art. Ľubica Mešková - riaditeľka VUS TECHNIK STU

TOPĽAN (Giraltovce)

Mestský úrad Giraltovce, Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
Pavol Švač- vedúci súboru

TORYSA (Prešov)

Prešovská univerzita, Katedra humanitných a prírodných vied, Ul. 17. novembra 1, 080 01 Prešov
Jozef Hrušovský- umelecký vedúci

TRENČAN (Trenčín)

Gymnázium Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín
Gabriela Šebáňová, štatutárny zástupca

032/743 44 22, 032/743 64 95
trencan@glstn.sk
http://www.glstn.sk/trencan

TRNAFČAN (Trnava)

Nám. J.Herdu 2, 917 01 Trnava
JUDr. Pavol Skaličan, organizačný vedúci

TURIEC (Martin)

Folklórny súbor Turiec Juniorklub,cvč Vajanského nám. 2 Martin 036 01 Slovakia
Jozef Dudka, umelecký vedúci

URPÍN (Banská Bystrica)

Horná 21, 974 01 Banská Bystrica
Peter Pohančaník- riaditeľ súboru

VAGONÁR (Poprad)

FS Vagonár, Letná 34, 058 01 Poprad
Ján Profant- vedúci súboru

VÁH (Liptovský Mikuláš)

Miroslava Palanová, Palúčanská 629/ 87, 031 01 Liptovský Mikuláš
Miroslava Palanová - vedúca súboru, Mária Palásthyová - choreografka

0907 808 546
http://www.fsvah.sk

VÁH (Púchov)

Dom kultúry, Hoeenningovo námestie 2002, Púchov 020 01
Žaneta Littová, umelecká vedúca

VATRA (Tlmače)

Námestie odborárov 5, 935 21 Tlmače - Lipník
Ľubomír Káčer - organizačný vedúci; Martin Urban- umelecký vedúci

VEPOR (Klenovec)

Miestne kultúrne stredisko, SNP 61, 980 55 Klenovec
Jaroslav Zvara, riaditeľ

VESNA (Gemerská Poloma)

Štefan Lipták, Súľovská 105, 049 22 Gemerská Poloma
Štefan Lipták - vedúci a choreograf súboru, Jana Švarcová - choreografka, zástupkyňa vedúceho

0915 155 360
fsvesna@pobox.sk

VIHORLAT (Snina)

Ul. 1. mája 2058, 069 01 Snina
Emília Vantárová, vedúca súboru

VRANOVČAN (Vranov nad Topľou)

Staničná 1241 09301 Vranov nad Topľou
Umelecký vedúci a choreograf - Peter Kocák

VŔBOVÉ PRÚTIE (Liptovský Mikuláš)

Vrbická 1948, 031 01 Liptovský Mikuláš
Ladislav Bernáth, hovorca

0903 249 706, 0917 500 208
laco.blm@gmail.com
www.vrboveprutie.eu

Vrchovina (Stará Ľubovňa)

FS Vrchovina, Okružná 76, 064 01 Stará Ľubovňa
Mgr. Františka Marcinová, vedúci súboru

VRŠATEC (Dubnica nad Váhom)

Mestský dom kultúry, Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad Váhom
Jozef Martinka- vedúci súboru

VTÁČNIK (Prievidza)

Kultúrne a spoločenské stredisko, Ul. Fraňa Madvu 11, 971 01 Prievidza
Ľubomír Macek- vedúci súboru

ZEFFIRIN (Vranov nad Topľou)

Rómsky súbor Zeffirin, Cirkevná škola D.Savia, 093 01 Vranov nad Topľou
Zdena Marcinová, vedúca súboru

057/446 43 51

ŽELEZIAR (Košice)

Starozagorská 10, 040 23 Košice
Marián Gereg - organizačný vedúci

055/789 47 17, 0905 24 10 30
zeleziar@zeleziar.sk
www.zeleziar.sk

Želiezko (Košice)

Súkromná základná umelecká škola, Dom ľudového tanca, Starozagorská 10, 040 23 Košice
Petra Mižerová - umelecká vedúca; Marián Gereg - organizačný vedúci

ZEMPLÍN (Michalovce)

Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1, 071 01 Michalovce
Ing. Katarína Sabová - organizačná vedúca

+42156 64 256 03, +421 907 936 313
sabova.k@zemplin.org, zemplin@zemplin.org
www.zemplin.org

ZOBOR (Nitra)

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Daniela Wolfová - riaditeľka; Ondrej Debrecéni - umelecký vedúci