Slovenský ľudový umelecký kolektív
<
 

Folklórne skupiny

AGAČINKA (Bátorová)

Bátorová 23, 991 26 Nenince
Emília Ďurkovičová - vedúca

0908 041 818
batorova@gmail.com

BABÍN (Babín)

Miestne kultúrne stredisko, 029 52 Babín, okres Námestovo
Martin Matys, vedúci skupiny

BACÚŠAN (Bacúch)

Bacúch 112, 976 64 Beňuš
Ing. Soňa Bridišová, vedúca

BADÍNČANKA (Dolný Badín)

Anna jambrichová, Dolný Badín 83, 962 51 Dolný Badín, okres Krupina
Anna Jambrichová, vedúca skupiny

045/559 73 46

BANČAN (Banské)

Miestne kultúrne stredisko, Banské 094 12, okres Vranov nad Topľou
Katarína Mitrišinová, vedúca skupiny

BARTOŠOVČAN (Bartošovce)

Obecný úrad, 086 42 Bartošovce, okres Bardejov
Jozef Lazúr, vedúci skupiny

BATIZOVCE (Batizovce)

Obecný úrad, 059 35 Batizovce, okres Poprad
Ján Levocký vedúci skupiny

052/456 65 63

BAŽALIČKA (Plachtince - Príbelce)

Venevská 12, 990 01 Veľký Krtíš
Juraj Matiaš - vedúci skupiny, Pavel Kollár - vedúci skupiny

BELÁ - DULICE (Belá - Dulice)

Obecný úrad, 038 11 Belá - Dulice, okres Martin
Eva Hulejová, vedúca skupiny

043/429 71 38
beladulica@gaya.sk

BEĽANKA (Košická Belá)

Košická Belá 132, 044 65 Košická Belá
Koľveková Mária - vedúca

BLAVANKA (Jaslovské Bohunice)

919 30 Jaslovské Bohunice 298, okres Trnava
Ján Ryška, vedúci skupiny, Oľga Mikušová, umelecká vedúca

033/559 24 32

BORŠINA (Nitrianske Sučany)

Nitrianske Sučany 100, 972 21 Nitrianske Sučany, okres Prievidza
Helena Krčová, vedúca skupiny

0905 288 474

BREZINA (Brezina)

Obecný úrad, Brezová 151, 076 12 Brezina, p. Kuzmice, okres Trebišov
Ľubomíra Perháčová, vedúca skupiny

056/679 12 32
brezina@oubrezina.sk

BREZINKY (Polomka)

Obecný úrad, 976 66 Polomka, okres Brezno
Marta Pisárová - vedúca skupiny; Ing. Marián Lihan - vedúci ľudovej hudby

Brežinky (Mestisko)

BREZOVICA (Brezovica)

Božena Pakosová, Brezovica 211, 076 12 Brezovica, okres Tvrdošín
Božena Pakosová, vedúca skupiny

043/539 20 27
brezina@oubrezina.sk

BUČINA (Pača)

Hlavná 18, 049 41 Pača
Bc. Dana Sústriková

BUKOVEC (Diviaky nad Nitricou)

Oľga Domanická, Diviaky nad Nitricou 49, 972 25 Diviaky nad Nitricou, okres Prievidza
Oľga Domanická, vedúca skupiny

046/545 33 94

BUKOVINA (Kšinná)

Jozef Hadvig, Kšinná 251, 956 43 Kšinná, okres Bánovce nad Bebravou
Jozef Hadvig vedúci skupiny

038/760 81 85, 090
ddksinna@stonline.sk

Bystrianka, ženská spevácka skupina (Svit)

Sládkovičova 34/11, 059 21 Svit
Mgr. Monika Bobríková, vedúca ženskej speváckej skupiny

BYSTRIČKA (Bystrička)

Obecný úrad, 038 04 Bystrička, kres Martin
Viera Zimeľová, vedúca skupiny

043/413 51 51
bystricka@inmail.sk

ČAKANKA (Čaka)

Anton Remeň, 935 68 Čaka, okres Levice
Anton Remeň, vedúci skupiny

036/773 51 55

ČAKLOV (Čaklov)

Miestne kultúrne stredisko, 094 35 Čaklov,okres Vranov nad Topľou
Božena Dravecká, Jaroslav Porubän, vedúci skupiny

057/449 64 26
ocu.caklov@gmail.com

ČAKLOV (Čaklov)

Miestne kultúrne stredisko, 094 35 Čaklov, okres Vranov nad Topľou
Božena Dravecká, vedúca skupiny

057/449 64 26, 0949

CEJKOVČANKA (Cejkov)

Obecný úrad, 076 05 Cejkov, okres Trebišov
Mária Pavlíková, vedúca skupiny

ČEMERŇANKA (Pusté Čemerné, okres Michalovce)

Silvia Ronďošová Pavlenková, Pusté Čemerné44, 072 22 Strážske
Silvia Ronďošová Pavlenková, vedúca skupiny

ČERVENÁ CHUSTEČKA (Jaklovce)

Obecný úrad, 055 61 Jaklovce, okres Gelnica
Janka Fecková vedúca skupiny

053/489 42 16
jaklovce@stonline.sk

CHARITA (Horná Lehota)

Jozef Sroka, Horná Lehota 124, 027 41 Horná Lehota, okres Dolný Kubín
Jozef Sroka, vedúci skupiny

0905 961 253

CHOTÁR (Horná Súča)

Horná Súča 1108, 913 33 Horná Súča
Jozef Ranko, zakladateľ

CHYŽIŠŤAN (Hontianske Nemce)

Miestne kultúrne stredisko, 962 65 Hontianske Nemce, okres Krupina
Anna Marunčiaková, Anna Chramčoková, vedúce skupiny

ČIERŤAŽ (Nemecká)

Martin Lokša, Ul. Sama Chalupku 4, 976 97 Nemecká, okres Brezno
Martin Lokša vedúci skupiny

048/618 24 18

ČIERŤAŽ (Nemecká)

Martin Lokša Ul. Sama Chalupku 4 976 97 Nemecká
Martin Lokša, vedúci skupiny

CÍFER (Cífer)

Amália Krištofovičová, Hlboká 18, 917 01 Trnava, okres Trnava
Amália Krištofovičová, vedúca skupiny

DAČOV LOM (Dačov Lom)

Štefánia Selská, Príbelce 282, 991 35 Dačov Lom, okres Veľký Krtíš
Štefánia Selská, vedúca skupiny

047/483 14 71, 0910

DEBNÁR (Ľubietová)

ul. Rôšt 142/2 976 55 Ľubietová
Ján Majer, vedúci

DETVA (Detva)

Dom kultúry A. Sládkoviča, Ul. Obrancov mieru 1, 962 12 Detva
Emília Sekerešová, vedúca skupiny

045/545 55 02

DOBRONA (Dobrá Niva)

Obecný úrad, Nám. SNP 47, 962 61 Dobrá Niva okres Zvolen
Beáta Pavúková, organizačná vedúca

045/538 23 52, 0903
matrika@obecdobraniva.sk

DOLINA (Gemerská Poloma)

Ján Puškáš, Staničná 263, 049 22 Gemerská Poloma, okres Rožňava
Vladimír Vnenčák, Janka Puškárová, vedúci skupiny

058/795 01 27
obec@gemerskapoloma.sk

DOLINA (Maňa)

Nám. M. R. Štefánika 1 941 45 Maňa
Mgr. Mária Bednárová, vedúca Fsk Dolina

DOLNÁ STREHOVÁ (Dolná Strehová)

Obecný úrad, Hlavná 52, 991 02 Dolná Strehová, okres Veľký Krtíš
Dušan Mališ, vedúci skupiny

047/489 71 69, 090

DOLNÝ OHAJ (Dolný Ohaj)

Vojtech Porubský, Dolný Ohaj 228, 941 43 Dolný Ohaj, okres Nové Zámky
Vojtech Porubský, vedúci skupiny

035/658 22 28, 0907

DOMADICE (Domadice)

Erika Píšiová, Domadice 120, 935 87 Domadice, okres Levice
Erika Píšiová, vedúca skupiny

036/639 92 33

DRIEŇOVANKA (Obyce)

Partizánska 563, 951 95 Obyce, okres Zlaté Moravce
Anna Mináriková, vedúca skupiny

0908 742 661, 037/64
minarikova@post.sk

Drieňovanka (Obyce)

ul.Partizánska 563, 951 95 Obyce
Minárová Anna - vedúca skupiny

0908 742 661
minarova@post.sk

DUBINY (Dargov)

Jozef Jenčo, Nová ul. 212, 076 61 Dargov, okres Trebišov
Jozef Jenčo, vedúci skupiny

056/678 41 12

DUBOVÉ (Dubové)

Obecný úrad, 038 23 Dubové, okres Turčianske Teplice
Anna Lettrichová, vedúca skupiny

043/492 10 53, 043/4
oudubove@gaya.sk

DUDVÁH - KRIŽOVANY (Križovany nad Dudváhom)

Obecný úrad, 919 23 Križovany nad Dudváhom, okres Trnava
Helena Rožičová vedúca skupiny

033/558 40 92

DUPNA (Jasenov)

Obecný úrad, Jasenov, 066 01 Humenné, okres Humenné
Mária Myciová, vedúca skupiny

057/772 27 08

FERTUŠKA, dievčenská FSk (Jarok)

Katarína Nováková, Pod kostolom 596/59, 951 48 Jarok, okres Nitra
Katarína Nováková, členka skupiny

0904 659 876, 0918 6
katarina.novakova@post.sk

Folklórna skupina Gočovan (Gočovo)

Gočovo 123, 049 24 Vlachovo
Ondrej Hlaváč

Folklórna skupina Goral (Suchá Hora)

Dominika Kukucová
Dominika Kukucová, vedúca skupiny

Folklórna skupina Hatalovčan (Hatalov 249)

Hatalov č 249, PSČ 072 16
Ján Hurčík vedúci skupiny

0918579930 , 0918876603
dusaan48@centrum.sk

Folklórna skupina Kicora (Lendak)

Kostolná 194/14, 059 07 Lendak
Jozef Grich-umelecky vedúci, Štefan Halčin - preseda o.z.

0905843959, 090262614
fskkicora@gmail.com

Folklórna spevácka skupina Plavnica, o.z. (Plavnica)

Plavnica 81 065 45 Plavnica okres Stará Ľubovňa
Mgr. Ondrej Pristáč, predseda

+421904 057 946
fssplavnica@gmail.com

Folklórno-spevácka skupina Benát-Machulince (951 93 Machulince)

Cibirová Františka, Mlynská 18 951 93 Topoľčianky
Cibirová Františka -vedúca skupiny

Fsk z Brezovice (Osloboditeľov 349 Brezovica 02801)

Pavol Benický 8.mája 389 Brezovica 02 801 Trstená
Pavol Benický;vedúci skupiny

GBELAN (Gbely)

Mestské kultúrne zariadenie Gbely SNP 1215 90845 Gbely
Bc. Slavomír Brutovský - vedúci Folkl. skupiny

Georgi (Bulgaria)

str G.Benkovsky 23 A
Agent

HÁJIČEK (Chrenovec - Brusno)

Obecný úrad, 972 32 Chrenovec - Brusno, okres Prievidza
Emil Trgiňa vedúci skupiny

046/547 11 45, 0903
chrenovec@euroweb.sk

HARČARE (Pozdišovce)

Ondrej Novák, Pozdišovce 53, 072 01 Pozdišovce, okres Michalovce
Ondrej Novák, vedúci skupiny

056/647 24 38, 0907

HARIHOVČAN (Harichovce)

Obecný úrad, Ul. 1. mája 25, 053 01 Harichovce, okres Spišská Nová Ves
Anna Krompigeľová vedúca skupiny

HAŽLÍN (Hažlín)

Obecný úrad, 086 14 Hažlín, okres Bardejov

054/476 73 03

HEĽPAN (Heľpa)

Mária Mešťanová, Heľpa 632, 976 68 Heľpa, okres Brezno
Mária Mešťanová, vedúca skupiny

048/618 61 47

HERTNÍK (Hertník)

Ľudovít Kasprik, Hertník 247, 086 42 Hertník, okres Bardejov
Ľudovít Kasprik, vedúci skupiny

HNOJŇAŇE (Michalovce)

Michal Klíma, Masarykova 76, 071 01 Michalovce
Michal Klíma vedúci skupiny

0905 797 272

HRABOVEC NAD LABORCOM (Hrabovec nad Laborcom)

Obecný úrad, 067 01 Hrabovec nad Laborcom, okres Humenné
Ivan Kireš, vedúci skupiny

HROCHOŤAN (Hrochoť)

Obecný úrad, 976 37 Hrochoť, okres Banská Bystrica
Anna Očenášová, vedúca skupiny

HRON (Hronské Kľačany)

Obecný úrad, 935 26 Hronské Kľačany, okres Levice
Helena Janíková, vedúca skupiny

036/639 20 10
klacany@imilsoft.sk

HRUŠOV (Hrušov)

Ján Brloš, Hrušov 499, 991 42 Hrušov, okres Veľký Krtíš
Ján Brloš, vedúci skupiny

047/488 01 37
obechrusov@stonline.sk

HRUŠTÍN (Hruštín)

Miestne kultúrne stredisko, 029 52 Hruštín 468, okres Námestovo
Mária Brašeňová, vedúca skupiny

043/557 76 01
ocuhrustin@stonline.sk

HUDOBNO-SPEVÁCKE ZOSKUPENIE BAŹÍKOVCI (Habovka)

Bažíkovci, 027 32 Habovka 282, okres Tvrdošín

0908 460 197, 0903

JADLOVEC (Margecany)

Obec Margecany, Obchodná 7, 055 01 Margecany, okres Gelnica
Mária Uličná, vedúca skupiny

JALINKA (Brutovce)

Obecný úrad, Oľšavica, 053 73 Brutovce, okres Levoča
Elena Brindzová, vedúca skupiny

053/459 42 02, 053/4

JÁNOŠÍK (Fiľakovo)

Dom Matice slovenskej, Kvetná 3, 986 01 Fiľakovo, okres Lučenec
Alica Pisárová, organizačná vedúca

047/438 23 03, 0907
dms_fil@centrum.sk

Javorina (065 11 Kolačkov č. 216)

065 11 Kolačkov č. 216
Mária Reľovská

0902660510

JAVORINKA (Miškech Dedinka)

Miestne osvetové stredisko, Miškech Dedinka, 916 12 Lubina, okres Nové Mesto nad Váhom
Viliam Harušťák, vedúci skupiny

032/777 81 42

JAVORNÍK (Lúky pod Makytou)

Miroslav Štefánik, Lúky 281, 020 53 Lúky pod Makytou, okres Púchov
Miroslav Štefánik, umelecký vedúci, Pavol Špalek, vedúci skupiny

042/469 13 01, 042/4

JEDLINKA (Kojšov)

Kultúrny dom, 055 52 Kojšov, okres Gelnica
Lukáš Mackovjak, vedúci skupiny

KALINA (Kolinovce)

Obecný úrad, 053 41 Kolinovce, okres Spišská Nová Ves
Mária Šelembová, vedúca skupiny

053/447 28 32

KARIČKA (Družstevná pri Hornáde)

Mária Nigutová, Trebejovská 14, 044 31 Družstevná pri Hornáde, okres Košice
Mária Nigutová, Márua Holubová, Marianna Redajová, vedúce skupiny

055/698 11 89, 055/

KLENOVEC (Klenovec)

Jaroslav Zvara, Obrancov mieru 325, 981 55 Klenovec, okres Rimavská Sobota
Stanislava a Jaroslav Zvara, vedúci skupiny

047/548 43 02, 0905
zvarova3@post.sk

KLUBOVANKA (Michalovce)

Helena Čopáková, Ul. Svornosti 112, 071 01 Michalovce, okres Michalovce
Helena Čopáková, vedúca skupiny

056/642 53 96

KLUKNAVČANKA (Kluknava)

Občianske združenie FS kluknavčanka, Kluknava č. 1, 053 51 Kluknava, okres Gelnica
Gabriela Kyseľová, vedúca skupiny

053/447 32 20

KŇAHINKA (Čičava)

Michal Kertis, Čičava 24, 093 01 Čičava, okres Vranov nad Topľou
Michal Kertis, vedúci skupiny

0907 990665, 0907 9

KOJŠOVAN (Kojšov)

Rozália Juríková, Kojšov 82, 055 52 Kojšov, okres Gelnica
Andrej Petrov, vedúci skupiny, Rozália Juríková

053/488 32 21, 053/

KONOPA (Dohňany)

Obecný úrad, 020 51 Dohňany, okres Púchov

042/467 01 17

KONOPA (Kozárovce)

Mária Orovnická, Kozárovce 678, 935 22 Kozárovce, okres Levice
Mária Orovnická, vedúca skupiny

0908 133 779
orovnicka@azet.sk

KOŠOVAN (Kanianka)

Obecné kultúrne stredisko, Viliam Kurbel, 972 17 Kanianka, okres Prievidza
Viliam Kurbel, vedúci skupiny

046/540 10 84, 046

KRAKOVIENKA (Krakovany,okres Piešťany)

Daša Dzurová Športová 389/14 922 02 Krakovany
Daša Dzurová,zodpovedná za program

KRÁĽOVA HOĽA (Pohorelá)

Obecný úrad, 976 69 Pohorelá, okres Brezno
Jozef Matuš, vedúci skupiny

048/619 71 39

KRÁSNY BROD (Krásny Brod)

Obecný úrad, 067 03 Krásny Brod, okres Medzilaborce
Gabriela Chudinová, vedúca skupiny

057/732 14 96
ou.kbrod@stonline.sk

KRIVANY (Krivany)

Lazorik Ján - 051-45274832, Gernátová Irena - 0908 082731
Gernatová Irena, Hlavná 200, 08271 Krivany

KRNČANKA (Krnča)

Zlatica Žišková, Lesná cesta 125, 956 19 , okres Topoľčany
Zlatica Žišková vedúca skupiny

038/530 22 286
ocukrnca@stonline.sk

KUDZEĽ (Dlhé nad Cirochou)

Obecný úrad, Dlhé nad Cirochou č. 187, 067 82 Dlhé nad Cirochou č. 187, okres Snina
Milan Piškanin, vedúci skupiny

057/758 06 80
obecdlhe@stonline.sk

KUKLOV (Kuklov)

Václava Malcovičová, Kuklov 170, 908 78 Kuklov, okres Senica
Václava Malcovičová, vedúca skupiny

034/658 21 93

KÝČERA (Čierny Balog)

Závodie 2/2 976 52 Čierny Balog
Miroslava Rosíková - riaditeľ n.o.

LEHOŤANKA (Čierna Lehota)

Mária Kundráková, Čierna Lehota 10, 048 36 Čierna Lehota, okres Rožňava
Mária Kundráková, vedúca skupiny

058/799 94 51

LIKAVA (Likavka)

Ján Mudička, Jánovčíkova 801, 034 95 Likavka, okres Ružomberok
Ján Mudička, vedúci skupiny

0904 329 600

LIMBORA (Prečín)

Prečín 304, 01815, Považská Bystrica
Radoslav Orávik, vedúci folklórnej skupiny

LUBENÁ (Poluvsie)

Jozef Beňadik, Poluvsie 14, 972 16 Poluvsie, okres Prievidza
Jozef Beňadik - organizačný vedúci, Marián Šujan - umelecký vedúci

LÚČINA (Koš)

Mária Pernišová, Ul. Víťazstva 8/202, 972 41 Koš, okres Prievidza
Mária Pernišová, vedúca skupiny

046/542 69 73

LÚČKA (Hranovnica)

Obecný úrad, 059 16 Hranovnica, okres Poprad
Mária Šmelková, vedúca skupiny

052/779 51 28, 052/

MAŇA (Maňa)

Jarmila Trungelová, Domovina 73, 941 45 Maňa, okres Nové Zámky
Mária Bednárová - vedúca skupiny, Jarmila Trungelová - organizačná vedúca

MIHAĽOVSKÍ NEVESTI (Michalovce)

Okružná 3657 , 071 01 Michalovce
vedúca skupiny Valéria Mitrová

MINČOL (Kyjov)

Mária Čubová, Kyjov 170, 065 48 Kyjov, okres Stará Ľubovňa
Mária Čubová, vedúca skupiny

052/492 51 44

MOKROLUŽAN (Mokroluh)

Mária Kramárová, Mokroluh, 086 01 Rokytov, okres Bardejov
Mária Kramárová, vedúca skupiny

MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA ČAJKOVSKÍ VINCÚRI (Čajkov)

Jozef Selka, Čajkov 359, 935 24 Čajkov, okres Levice
Jozef Selka, vedúci skupiny

036/638 92 21, 0905
jozef.selka@zoznam.sk

Mužská spevácka skupina Fsk Kráľova Hoľa (Nová 392,97669 Pohorelá)

Nová 392,97669 Pohorelá
Ján Kopráš umelecký vedúci, Jozef Terek organizačný vedúci

MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA HAČURE (Humenné)

FS Chemlon Humenné, Sokolská 11, 066 01 Humenné, okres Humenné
Miroslav Kerekanič, umelecký vedúci, Ladislav Ferik, riaditeľ

MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA HRUŠOVČAN (Nižný Hrušov)

Obec Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov, okres Vranov nad Topľou
Ján Antuš, vedúcI skupiny

MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA OSIKOVČAN (Osikov)

Obecný úrad, 086 42 Osikov, okres Bardejov
Jozef Puchalík, vedúci skupiny

054/479 14 16
obecosikov@szm.sk

MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA ŠIMONKA (Hermanovce)

Obecný úrad, 094 34 Hermanovce, okres Brezno

057/4492637

Mužská spevácka skupina SUCHE KARKI (Prešov)

Občianske združenie \"Suche Karki\" PK Prešov Mukačevská 20 080 01 Prešov
Ing.Dušan Kochan - organizačný vedúci, Pavol Papáč - umelecký vedúci

NOVEJSANKA (Diviacka Nová Ves)

Daniela Kováčová, Diviacka Nová Ves 223, 972 24 Diviacka Nová Ves, okres Prievidza
Daniela Kováčová, vedúca skupiny

046/546 41 71

OČOVAN (Očová)

Obecný úrad, Ul. SNP 110, 962 23 Očová, okres Zvolen
Pavel Holík, Ján Priechodský - vedúci skupiny, Anna Hossová - organizačná vedúca

045/534 90 69, 0907
folklor.ocovan@post.sk

Olšava (Ruskov)

Ženská spevácka skupina Olšava Školská 379, 044 19 Ruskov
Bernadeta Kažimírová, Predsedníčka občianskeho združenia a umelecká vedúca

ONDAVA (Hraň)

Obecný úrad, 076 03 Hraň, okres Trebišov
Helena Karáseková, vedúca skupiny

056/679 00 63
obechran@trenet.sk

ONDAVANKA (Kladzany)

Miestny odbor Matice slovenskej, 094 01 Kladzany, okres Vranov nad Topľou
Mária Kuncová vedúca skupiny

057/449 34 87

ONDAVČANKA (Bánovce nad Ondavou)

Obecný úrad, 072 04 Bánovce nad Ondavou, okres Michalovce
Nataša Hrabovská – vedúca skupiny, 0903 010 089

OSLIANKA (Oslany)

Mária Črepová, Žarnovská 89, 972 47 Oslany, okres Prievidza
Mária Črepová, vedúca skupiny

046/549 12 66

PACERKI (Budkovce)

Helena Mindová, Budkovce 297, 072 15 Budkovce, okres Michalovce
Helena Mindová, vedúca skupiny

0915 857 207

PARCHOVIANKA (Parchovany)

Obecný úrad, 096 62 Parchovany, okres Trebišov
Michal Hirko, vedúci skupiny

056/679 74 38

Paričovčan (Trebišov)

FSk.Paričovčan Pavol Čerep Kapušanská 578/52 075 01 Trebišov
Pavol Čerep, zakladateľ a vedúci skupiny

PODHORANKA (Kočín)

Michal Kriho, Lančár 34, 922 04 Kočín, okres Piešťany
Michal Kriho, vedúci skupiny

033/778 71 88

PODHORČAN (Podhorie)

Obecný úrad, Podhorie č. 84, 038 52 Podhorie, okres Banská Štiavnica
Gitka Kúšiková, vedúca skupiny

045/699 21 25, 0915

PODZÁMČOK (Podzámčok)

Anna Babiaková, Podzámčok 17, 962 61 Podzámčok, okres Zvolen
Anna Babiaková, Slávka Tomášová, vedúce skupiny

045/538 71 51

PODZÁMOČAN (Podzámčok)

DFSk Podzámočan Slávka Tomášová 962 61 Podzámčok 148 príp. DFSk Podzámočan Obecný úrad 962 61 Podzámčok č.23
Slávka Tomášová, vedúca DFSk

045/538 71 51
obec@podzamcok.sk

POĽANA (Jarabina)

Mária Kaňová, Obecný úrad, 065 01 Jarabina, okres Stará Ľubovňa
Mária Kaňová vedúca skupiny

052/436 11 32

PONIČAN (Poniky)

Obecný úrad, Malá Stráňa 32, 976 33 Poniky, okres Banská Bystrica
Miroslav Šávolt, vedúci skupiny

PORÁČAN (Poráč)

Obecný úrad, Poráč č. 61, 053 23 Poráč, okres Spišská Nová Ves

PORUBANKA (Oravská Poruba)

Zuzana Callová, Oravská Poruba 168, 027 54 Oravská Poruba, okres Dolný Kubín
Zuzana Callová, vedúca skupiny

0915 032 800

PORUBJAN (Poruba pod Vihorlatom)

Marta Dudrová, Poruba pod Vihorlatom 59, 072 32 Poruba pod Vihorlatom, okres Michalovce
Marta Dudrová, vedúca skupiny

056/659 17 78

POVOJA PIEŠŤANY (Piešťany)

Folklórna spevácka skupina. Brezová 9, 921 01 Piešťany
Umelecká vedúca PhDr. Ľubica Sedlárová, organizačná vedúca Ing. Renáta Kopcová

0903 233 788
povoja@gmail.com

PRASLICA (Kozárovce)

Mária Ďurovičová, Kozárovce 375, 935 22 Kozárovce, okres Levice
Mária Ďurovičová vedúca skupiny

036/634 15 19

PRAZNOVANKA (Praznov)

Praznov 50, 017 01 Praznov, okres Považská Bystrica
Anna Bazalová, vedúca skupiny; Anna Tomanová, zástupkyňa vedúcej

0902 541 263, 0903 489 176

PRENČOVAN (Prenčov)

Anna Kriegerová, Prenčov 190, 969 73 Prenčov, okres Banská Štiavnica
Anna Kriegerová, vedúca skupiny

045/691 37 21
juznesitno@stonline.sk

PRIECHOĎAN (Priechod)

Obecný úrad, 976 11 Priechod, okres Banská Bystrica
Margita Chabanová, vedúca skupiny

048/418 90 61

PRIEHYBA (Heľpa)

Jozef Tkáčik, Hronská 91/28, 976 68 Heľpa, okres Brezno
Pavol Oravkin, vedúci skupiny

048/618 65 39

Raslavičan (Raslavice)

Anton Kontura, Mgr.Monika Balážová
Anton Kontura - vedúci FsK, Mgr.Monika Balážová-umelecká vedúca

ROKÔŠKA (Nitrianske Rudno,)

Iveta Bartová, Hlavná 533, 972 26 Nitrianske Rudno, okres Prievidza
Iveta Bartová, vedúca skupiny

046/545 65 54

ROŇAVA (Michaľany)

Štefan Tatranský, Michaľany 25, 076 14 Michaľany, okres Trebišov
Štefan Tatranský, vedúci skupiny

ROSIČKA ROSA (Dolný Kubín)

Kamila Drengubiaková, Na Sihoti 1167/8, 026 01 Dolný Kubín
Kamila Drengubiaková, vedúca skupiny

0908 228 180
jafigi@centrum.sk

Rovina (Dolné Klčovo)

Obecný úrad, Dlhá 173, 09413 Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou
Mária Grominová- organizaćná vedúca; Mária Majerníková- vedúca skupiny

ROZMARÍN (Majcichov)

Obecný úrad, 919 22 Majcichov, okres Trnava
Katarína Svrbická, vedúca skupiny

ROZMARÍN (Majcichov)

Obecný úrad, 919 22 Majcichov, okres Trnava
Katarína Svrbická, vedúca skupiny

ROZMARÍN (Pliešovce)

Miestne kultúrne stredisko, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce, okres Veľký Krtíš
Anna Ďuríková, organizačná vedúca

SIELNICA (Lazany)

Adela Bolfíková, Športová ul. 458, 972 11 Lazany, okres Prievidza
Adela Bolfíková, vedúci skupiny

0910 345 935

Sliačanka (Liptovské Sliače)

Alena Balážecová ul. Hrbky 1502/9 03484 Liptovské Sliače
Alena Balážecová, organizačná vedúca

SLNEČNICA - SUNEČNÍK (Malacky)

Margita Rohlíčková, Na riadku 305, 901 01 Malacky
Margita Rohlíčková, vedúca skupiny, Andrea Adamovičová

034/779 72 27, 0907
http://www.mojweb.sk/slnecnica

Smižančanka (Smižany)

Marta Pramuková, ul.Hviezdoslavova , Smižany 053 11
Marta Pramuková, vedúca FS

SPEVÁCKA FOLKLÓRNA SKUPINA ORAVA (Dolný Kubín)

Dušan Krška, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín
Dušan Krška, vedúci skupiny

043/588 51 90
duskok1@post.sk

SPEVÁCKA FS PODŽIARAN (Papradno)

Obecný úradá, 018 13 Papradno, okres Považská Bystrica
Jana Meštíková, vedúca skupiny

042/439 33 72, 042/4
papradno@slovanet.sk

SPEVÁCKA SKUPINA BOHDANOVCE (Bohdanovce)

Silvia Kövérová, Bohdanovce 365, 919 09 Bohdanovce, okres Trnava
Silvia Kövérová , vedúca skupiny

033/552 92 72, 0915

SPEVÁCKA SKUPINA FORTUNA (Poproč)

Obecný úrad, Školská 2, 044 24 Poproč, okres Košice
Mária Mašatová, vedúca skupiny

055/466 44 16

Starší chlopi z Mihaľovec (Michalovce, Denné centrum pre seniorov č.1,Ul.obrancov mieru č.4)

Vladimír Tatarko, Partizánska 59, Michalovce
Vladimír Tatarko, vedúci, korepetítor

ŠTVRTOČAN (Spišský Štvrtok)

MO MS Spišský Štvrtok Folklórna skupina Štvrtočan Sadová 444/37 SK – 053 14 Spišský Štvrtok
Valéria Lesičková, predsedníčka MOMS Spišský Štvrtok

SUCHÁŇ (Sucháň)

Ján Mihalkin č.d. 62 991 35 Sucháň
Ján Mihalkin

Ťelgart (Telgárt)

Obec Telgárt Obecný úrad 976 73 Telgárt
Mária Knižková, vedúca

048 6194600, 0918 45
obec@telgart.eu.sk
www.telgart.sk

TEPLIČAN (Liptovská Teplička)

Obecný úrad, Š. Garaja 398, 059 40 Liptovská Teplička, okres Poprad
Katarína Fedorová, vedúca skupiny

052/788 49 13, 0907
kulturalt@sinet.sk

TIEŠŇAVAN (Krpeľany)

Viera a Milan Kráľovci, Nálepkova 302, 038 54 Krpeľany, okres Martin
Manželia Kráľovci, vedúci skupiny

043/429 51 81

TOPOĽNICA (Topoľčianky)

Obecný úrad, Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky
Miroslav Bielik, vedúci súboru

TORIČKA (Abrahámovce pri Raslaviciach)

Abrahámovce 103 086 41 Raslavice
Andrea Remetová - vedúca súboru

VAJRAB (Pukanec)

Nám. Mieru 11, 935 05 Pukanec
Štefan Szabo- manažér skupiny, Erika Szabová- umelecká vedúca

VIŇANČAN (Vinné)

Obec Vinné Obecný úrad 508 072 31 Vinné
PhDr. Anna Stašková, CSc., vedúca súboru

VINICA (Myslava)

Martina Beerová, Myslavská 159/446, 040 16 Myslava, okres Košice
Martina Beerová, vedúca skupiny

0908 203 983

VRCHÁRKA (Čavoj)

Marta Gážiková, Čavoj 390, 972 29 Čavoj, okres Prievidza
Marta Gážiková, vedúca skupiny

046/545 01 65

Vŕšok (Hostie, okres Zlaté Moravce)

Ema - Anna Mokrá, Hostie 228, 951 94 Hostie
Ema - Anna Mokrá, vedúca skupiny

0904 878 525

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA BREHY (Brehy)

Obecný úrad, 968 01 Brehy, okres Žarnovica
Anna Maslenová, vedúca skupiny

045/685 70 08
brehy@brehy.sk

Ženská spevácka skupina DOLINA (Čajkov)

Jozef Selka, Čajkov 359, 935 24 Čajkov, okres Levice
Jozef Selka, vedúci skupiny

036/638 92 21, 0905
jozef.selka@zoznam.sk

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA DOLNÝ VADIČOV (Dolný Vadičov)

Obecný úrad, 023 45 Dolný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA HORNÝ VADIČOV (Horný Vadičov)

Obecný úrad, 023 45 Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto

041/422 92 35

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA KOLOVRÁTOK (Adamovské Kochanovce)

Anica Krecháčová, Adamovské Kochanovce 422, 913 05 Melčice - Lieskové, okres Trenčín
Anica Krecháčová, vedúca skupiny

032/649 06 64

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA OSIKOVČAN (Osikov)

Obecný úrad, 086 42 Osikov, okres Bardejov
Marta Kuchtová, vedúca skupiny

054/479 14 16
obecosikov@szm.sk

ŽENSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA SENKOVÁ (Podbiel)

Hedviga Mintálová, Obecný úrad, 027 42 Podbiel, okres Tvrdošín

043/538 10 31

ŽENSKÁ SPEVÁSKA SKUPINA ORAVSKÝ BIELY POTOK (Oravský Biely Potok)

Obecný úrad, 024 42 Oravský Biely Potok, okres Tvrdošín
Ján Kaššák, vedúci skupiny

ŽIPOVČAN (Nižný Žipov)

Obecný úrad Hlavná 177/5 07617 Nižný Žipov
Ing. Ján Veselý - vedúci skupiny

ŽIPOVČAN (Nižný Žipov)

Obecný úrad Hlavná 177/5 07617 Nižný Žipov
Ing. Ján Veselý - vedúci skupiny