Slovenský ľudový umelecký kolektív
Archív

Archív

Archív je jedným z prostriedkov na sprístupnenie informácií o existujúcich dokumentačných fondoch. Obsahuje objekty získané prostredníctvom inventarizácie tradičnej ľudovej kultúry a objekty z archívov právnických a fyzických osôb.

Ak máte záujem o umiestnenie digitálnych objektov, ktorých ste vlastníkom, resp. na ktoré môžete udeliť licenčné práva, píšte na tlk@sluk.sk. Podmienkou umiestnenia údajov je uzatvorenie licenčnej zmluvy a dodržanie technických parametrov.

Vstup do elektronického archívu

Archív sa pripravuje. Prosíme o strpenie.